Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Názory a rozhodnutí Úřadu > Na aktuální téma

 

Rozbor vztahu GDPR a národní úpravy zákona o ochraně osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých webových stránkách uveřejnil oficiální tiskovou zprávu reagující na mnohé dezinformace ohledně právních pořádků v přechodném období po nabytí účinnosti GDPR a před vydáním očekávané národní úpravy zákona o ochraně osobních údajů.
 

 
 
ÚOOÚ je nucen reagovat na tiskové vyjádření ministerstva práce a sociálních věcí z 11. května 2018, které ve vztahu k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a návrhu zákona obsahuje řadu nepřesností:

1. Není pravda, že není možné vydávat závazná výkladová stanoviska k problematice ochrany osobních údajů s účinností od 25. května 2018. Řada úřadů tak bez problémů činí již teď, např. MŠMT, MPO či MV.

2. ÚOOÚ nepředpokládá, že v regulaci ochrany osobních údajů budou výraznější změny. Ačkoliv jsou debaty o věku k poskytnutí souhlasu k službám informační společnosti zaměřené na děti nebo o správním trestání veřejného sektoru, podstatu regulace ochrany osobních údajů návrh zákona o zpracování osobních údajů neovlivní. Ta je v GDPR.

3. V neposlední řadě je třeba trvat na tom, že dozorový úřad nad ochranou osobních údajů v ČR existuje a bude existovat i nadále. Je to ÚOOÚ, který stejně jako všechny ostatní správní úřady v ČR, vyjma ČNB, nemá právní subjektivitu. Je to pouhý soubor kompetencí, takže je lhostejné, který zákon jej zřizuje, zda zákon o ochraně osobních údajů nebo zákon o zpracování osobních údajů. Podstatná je toliko jeho působnost.

Je tedy zcela nesprávná idea, že v přechodném období od 25. května 2018 do nabytí účinnosti zákona o zpracování osobních údajů, bude v ČR panovat jakési bezvládí. ÚOOÚ je tak nucen se ohradit proti poslednímu odstavci tiskové zprávy MPSV, ve kterém se píše: „Dozorový úřad, který bude zmocněn vymáháním dodržování nařízení GDPR, bude ustaven až výše zmíněnou legislativou a s nejvyšší pravděpodobností tak minimálně do konce června 2018 nebude v České republice existovat autorita schopná poskytnout závazné výkladové stanovisko k jakémukoli článku nařízení GDPR.“

ÚOOÚ zdůrazňuje, že je a i nadále bude správním úřadem (nesprávným polopřekladem z angličtiny „autoritou“), která dozoruje GDPR v ČR.
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 24.5.2018 / 24.5.2018

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém