Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Rozhovor s předsedou Úřadu RNDr. Igorem Němcem

ČT 24, Interview ČT 24, 2. července 2014

 
 
 


Policejní odposlechy
2.7.2014    ČT 24  str. 1  18:30 Interview ČT24

Úřad pro ochranu osobních údajů  

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je šéfem úřadu, který má chránit osobní údaje. Úřadu, který čím dál, tím víc pokutuje zveřejňování informací ve známých kauzách. A to i mimo jiné kvůli odposlechům. Úřad vede devátým rokem a prezident Miloš Zeman na jeho adresu poznamenal, že by ho zrušil. Hostem dnešního Interview jeIgor Němec, dobrý večer.

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Dobrý večer.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
V posledních dnech se čím dál, tím víc znovu opakuje téma policejních odposlechů. To nejen kvůli počtu, který roste, ale zejména kvůli zveřejňování těchto odposlechů. Jak moc vás ta vlna úniku odposlechů znepokojuje?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak mě osobně znepokojuje určitě hodně. Ale co se týče odposlechů, tak náš úřad přímo kompetenci na pořizování odposlechů žádnou v podstatě nemá. Protože odposlechy jsou kontrolovány soudy, které by je měly povolovat. Nevím, jestli to je formální či ne. Ale to je otázka pro jiné. A pak je dozorový orgán v Poslanecké sněmovně, který vlastně kontroluje policii, jak nasazuje tyto odposlechy. U nás to začíná v momentě, kdy tyto odposlechy jsou použity k jinému účelu, než je v podstatě bezpečnost a soudní řízení. A to je například, kdy se, když se ty odposlechy vyskytnou v médiích.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste zahájili správní řízení s vydavatelstvím MAFRA kvůli zveřejněným odposlechům Jany Nagyové, dnes Nečasové a tehdejšího premiéra Petra Nečase. Veřejnost ani média podle vás nemají skutečně právo v jakékoliv podobě podobné odposlechy zveřejňovat?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak pokud se jedná o běžného občana, tak určitě ne, protože existuje zde právo na soukromí, je to ústavní právo. Dokonce bych řekl, že veřejnej zájem je chránit soukromí občanů.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pakliže v té době, kdy ty odposlechy vznikly, nebyl pouze obyčejným občanem?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Otázka je, otázka je, když nebyl, když se jedná o politiky, tak jsou to také lidé, ale může být veřejným zájmem zveřejňovat některé věci, které souvisí s činností vlády a podobně. A zde se musí provádět něco, čemu říkáme princip proporcionality, test proporcionality, to znamená, musí se hlídat, zda skutečně se jedná o veřejný zájem, co se zveřejní. Anebo jestli se jedná o větičky a věty, které spíš zajímají veřejnost. A tady musíme rozlišovat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, a kdo to posuzuje? Protože v tomto případě, samozřejmě dozvěděli jsme se mnoho soukromých záležitostí, zároveň také to, jakým způsobem byly domlouvány různé posty a obsazování významných funkcí v zemi.

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Jasně, to je jedna věc. A druhá věc je, pokud se také zveřejní, jak si říkají intimně dva partneři, což určitě není veřejným zájmem, ví to Úřad pro ochranu osobních údajů. A ví to i ten novinář, který to zveřejňuje.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to je ten důvod? A na to skutečně máte nějaké jasné parametry, když to posuzujete?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Princip proporcionality, že to, že prostě rozlišujeme výrazně dva termíny. Veřejný zájem a zájem veřejnosti. To si lidé často pletou, i novináři ve sdělovacích prostředcích si to pletou. Zájem veřejnosti to, z pikantnosti z těchto rozhovorů jsou možná zájmem veřejnosti. Třeba se zvýší náklad toho tisku. Ale tyto pikantnosti nejsou veřejným zájmem.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, informace, které se týkají soukromého charakteru?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Které se týkají soukromého charakteru.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak vysoká pokuta může vydavatelství postihnout v tomhle případě?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak v zákoně máme strop pět milionů korun.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak daleko od toho stropu se teď pohybujeme?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
To v tuto chvíli nemohu říct, ale v každém případě takovou pokutu jsme ještě nikdy neudělili.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdyby podle obsahu těchto odposlechů napsali novináři článek, materiál, který by například zahrnoval i ty soukromé informace, nebyl by to problém?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
To jste řekla velmi správně. Přímé odposlechy, to je skutečně zveřejňování a zpracovávání osobních údajů těch dotyčných. Kdežto licence novináře, který přetlumočí, přetlumočí ty odposlechy, které má v ruce tím způsobem, že chrání jejich soukromí, že odliší to, co je veřejným zájmem, tak to lze.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Udělili jste nějaké podobné pokuty i v těch předchozích případech? Protože před dvěma lety se národ bavil odposlechy Kolibříka a Mazánka. Mám na mysli Pavla Béma a Romana Janouška. Zveřejněny byly také odposlechy Vlastimila Tlustého, bývalého poslance. Stalo se něco podobného už v minulosti, pane předsedo?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
My jsme, my jsme udělili řadu pokud. Myslím si, že dokonce i vydavatelství MAFRA. A ať už to bylo i za zveřejnění třeba fotografie Ratha z věznice a podobně, to jsou stejné typy úniků ze soudních spisů.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A v případě těch odposlechů, o kterých jsem mluvila?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
V případě, v případě odposlechů i některé jsme pokutovali, ale v tuto chvíli nevím, nejsem přesně si jistý, v jaké výši.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč netlačíte také více na to, aby byli potrestáni ti, kdo s těmi materiály původně nakládají? A tím pádem je musí poskytovat novinářům. To znamená policie, advokáti, možná státní zastupitelství, ať jsme spravedliví.

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
To jsme si řekli, že vlastně na to ten úřad náš nemá páky. To já jsem přesvědčenej, a vlastně to vím, že probíhá vyšetřování v rámci policie. Kde by se měl zjistit viník, kde samozřejmě se jedná také možná i o trestný čin. A vím, že to policie vyšetřuje.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
V jaké kauze konkrétně?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
No například v případě, v případě kauzy Nagyová. A i, a ty výsledky se třeba dozvíme.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale vlivový nějaký zájem vy přeci můžete vytvořit z pozice funkce, kterou máte? Tak máte pocit, že se toto děje skutečně dostatečně?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
My jsme, my jsme v podstatě asi před třemi lety kontrolovali Ministerstvo vnitra, jak vůbec zachází s odposlechy. Tehdy se ukázalo, že k těmto údajům má vlastně přístup až tři tisíce lidí. Takže jsme nařídili nápravná opatření, zaprvé aby byl snížen počet, aby k tomu měl přístup jenom ten, kdo skutečně s tím má do činění. Zároveň aby se logovalo, to znamená, zaznamenávalo, kdo kdy si tento odposlech vyžádal. Takže vím, že toto Ministerstvo vnitra v tomto smyslu naší kontroly napravilo. Takže předpokládám, že bude lehké poměrně vyšetřování, jakým způsobem tyto údaje unikly. Jestli unikly od policie.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy si troufnete říci, zdali i policie na tom má svůj podíl? Protože policie zase často říká: jsou to právě advokáti, kdo zveřejňují odposlechy a dávají je novinářům.

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
V tuto chvíli samozřejmě musím říct, že nejsem soudce, to rozhodne soud a vyšetřování policie. Možná, že.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ten poměr té viny, si myslíte, že je na všech frontách?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak stačí, když použijeme selský rozum v tom smyslu, cui bono, komu to slouží? Tak asi to nezveřejňuje pan Nečas, nebo paní Nagyová, že jo.

 

Ochrana osobních údajů
2.7.2014    ČT 24  str. 2  18:30 Interview ČT24

Úřad pro ochranu osobních údajů  

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ochrana osobních dat, "pojmeme" to téma samozřejmě šířeji, zejména v době mobilní, internetové komunikace, přivádí také na scénu řadu kritiků, lidí, kteří se bojí, že ochrana osobních dat právě v této elektronické komunikaci není dostatečná, že jsou nadužívány způsoby sledování lidí. Mám na mysli také nedávné rozhodnutí rakouského ústavního soudu, který označil za protiústavní uchovávání dat z elektronické komunikace. Vnímáte tento nález, toto rozhodnutí jako průlomové?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
No, vnímám tento nález v podstatě jako průlomový, ale ještě předtím rozhodl Evropský soud v podstatě to samé, že zpracovávání osobních dat z komunikací je protiprávní, protiústavní, v rozporu s lidskými právy. To znamená, že Ústavní soud, nebo soud Evropské unie napadl vlastně směrnici, která v Evropě byla vydána. A která byla implementovaná do jednotlivých zákonů včetně, včetně našeho. Tak já.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy jste někdy už měli možnost poměřovat to, zdali ta implementace odpovídá, anebo neodpovídá těm nárokům?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
No, u nás to byla implementace směrnic Evropské unie. A v tomto případě se nedá nic dělat, i přesto ale mělo to jisté peripetie. Možná, že si diváci vzpomenou, že řada, skupina poslanců tuto záležitost také dala k Ústavnímu soudu. A náš Ústavní soud asi před dvěma lety také omezil právě zpracovávání těchto dat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co se týče toho současného stavu? Myslíte si, že by i právě po rozhodnutí rakouského ústavního soudu stálo za to, aby se, dejme tomu, vláda zabývala tím, jak široká je naše ochrana dat, anebo naopak jak málo?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
No ne spíše podle rozhodnutí toho rakouského soudu, protože.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne podle něj, ale na základě něho.

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Ale na základě rozhodnutí toho Evropského soudu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Anebo na základě toho evropského. A proč se to neděje?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak je to poměrně nová záležitost, tak já předpokládám, že vláda na toto bude nějakým způsobem reagovat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy osobně budete iniciovat to, aby na to vláda reagovala?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
No tak to skutečně musí na základě rozhodnutí soudu, musí rozhodnout vláda bez jakékoliv naší iniciativy.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je otázka, vy jste předseda úřadu, který to má na starosti. Možná o tom někteří ministři ještě ani nevědí.

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
My jsme, my jsme. No, tak to vědí určitě. Ale my jsme od samého počátku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Anebo byste na tom měl mít zájem, aby se tím vláda zabývala.

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
V podstatě, my jsme od samého počátku, už když se to zavádělo, jsme vlastně, jsme uváděli stejné argumenty, jako uvedl soud, Evropský soud v Bruselu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ptám se na to naposledy, jestli vy na to budete tlačit, aby se tím politici skutečně zabývali?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak my na to tlačíme, určitě to budeme tlačit zejména v Parlamentu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hm. Česko musí uchovávat samozřejmě provozní lokalizační údaje. Jak často třeba zjišťujete, jestli operátoři uchovávají tato data? Zejména jenom po dobu stanovenou a určenou zákonem? Narazili jste třeba někdy na případ, že skutečně je toto zneužíváno v českém prostředí?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak nenarazili jsme na to, že by operátoři tyto údaje zneužívali, nebo že by uchovávali například déle, než je stanovená lhůta zákonem půl roku, tyto údaje. Ale samozřejmě je otázka, kdo k těm datům má přístup? A to je řada institucí, a je to hlavně policie. A bohužel Česká republika trhá rekordy v přístupu do těchto databází. Jsme, myslím, druzí za Velkou Británií, kdy na počet obyvatel se tyto data vyžadují. A to určitě není v pořádku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Stálo by za to to omezit? A kdo na to může vliv?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
No právě v tuto chvíli to musí omezit vláda, protože, protože to v podstatě znamená změnu zákona.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, podle vás v současné době podle těch parametrů, které máme, kterými se musíme řídit, je ta ochrana dat dostatečná či nikoliv?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Jako předseda Úřadu pro ochranu osobních úřadů musím říct, že dostatečná ochrana bohužel není. A to skoro téměř nikde. I proto existuje náš úřad, protože s excesy se setkáváme dennodenně.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A souvisí tato možná nadměrnost pouze a jenom s tím, že skutečně bylo nutné podle shody evropských vlád přijmout jistá opatření právě v rámci boje proti terorismu? Anebo se to vymklo kontrole, aniž by to souviselo přímo s takovýmito hrozbami?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Já se domnívám, že se to trochu vymklo kontrole už jenom proto, že vlastně nemáme žádné analýzy, k čemu to vlastně přispělo. Ale v každém případě náš úřad má řadu stížností, jakým způsobem tyto data byly zneužity.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete vy vyhovět některé z těchto stížností? Protože do jaké míry se jimi zabýváte? Vy říkáte: musí to udělat politici, vláda. I v Rakousku iniciovala jistá skupina lidí právě tento nález ústavního soudu. Kolik takových lidí se vám ozývá?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak my většinou se k tomu dostaneme ne tím, že by se někdo přímo ozval, ale například že zaznamenáme, že některá data právě se ocitla v médiích, které se tam vynesly neoprávněně.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prezident republiky Miloš Zeman loni zpochybňoval funkci vašeho úřadu. A dokonce mluvil o jeho zrušení. A ani letos nezapomněl zdůraznit, kdo na jeho vedení bude mít vliv.

Miloš ZEMAN, prezident České republiky /29. 5. 2014/
--------------------
Chtěl bych vás upozornit, že funkce šéfa Úřadu na ochranu osobních údajů končí v roce 2015, že jsem to já, kdo jmenuje nového ředitele, že jste to vy, kdo ho navrhujete. A byl bych velmi rád, kdybychom už dnes zahájili společné konzultace o novém šéfovi na ochranu osobních údajů.

 

Prezident Zeman proti ÚOOÚ
2.7.2014    ČT 24  str. 3  18:30 Interview ČT24

Úřad pro ochranu osobních údajů  

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane předsedo, vás s prezidentem republiky rozdělují nějaké osobní antipatie?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Já nevím, já jsem toto nikdy nezkoumal.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste toto nikdy nezkoumal? Když mluví prezident republiky o tom, že váš úřad provádí netransparentní rozhodnutí, a že by stálo za to ho zrušit, tak předpokládám, že s takovouto kritikou nesouhlasíte?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak určitě ani pan prezident nekritizoval, že naše rozhodnutí nejsou transparentní. Jsou jasná a, bych řekl, velmi, velmi srozumitelná. Že jsme dozorový orgán, který dbá na dodržování zákonů, které se týkají ochrany soukromí a zpracování úřadů. A v tom případě jednáme: padni, komu padni. Prostě je to naše povinnost.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co se týče toho rušení, této podstaty, o které mluvil prezident republiky loni? To už jste si vysvětlili tedy?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Je škoda, že. Nic jsme si nevysvětlovali. Je škoda, škoda, že na prahu třetího tisíciletí vlastně někteří politici a také pan prezident si neuvědomují, že toto téma je zaprvé velmi nové, velmi závažné, které se týká vlastně nejbližší budoucnosti. Celá Evropa tím tématem žije, dokonce už i Spojené státy. Například neproběhne žádné jednání mezi Spojenými státy a Evropou, aby na stole právě problematika ochrany osobních údajů nebyla. Dnes se vlastně chystá, nebo dnes přichází doba, kdy už nebudou se dít krádeže typu, že někdo se prolomí, nebo také budou, ale prostě velmi závažné jsou krádeže identity, s kterými se setkáváme, kdy to postihne člověka vlastně kompletně. A proto se proti tomu společnost musí bránit.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste ředitelem od roku 2005. Ptám se na to proto, jestli budete chtít o tuto funkci usilovat, protože i prezident republiky narážel, a zdůrazňoval, že to bude právě on, kdo nakonec bude jmenovat dalšího předsedu úřadu. Řekněte nám, půjdete do toho znovu?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak já jsem už kandidoval dvakrát. Je to vždycky na návrh Senátu, schvaluje prezident, čili v tom má pan prezident pravdu, že musí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to tedy vůbec možné?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Musí toto schválit. A já už potřetí kandidovat nemůžu, čili jedině, co můžu říci, že přeju Senátu a panu prezidentovi, aby skutečně zahájili tu diskuzi, aby přišel velmi kvalitní nástupce, protože si myslím, že to téma, i ta země si to zaslouží.

 

Zveřejnění videa ze zatýkání J. Nagyové
2.7.2014    ČT 24  str. 4  18:30 Interview ČT24

Úřad pro ochranu osobních údajů  

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podívejme se ještě na některá vaše konkrétní rozhodnutí. Podle vašeho rozkladu musí Ministerstvo vnitra zaplatit 60 tisíc korun za poskytnutí a zveřejňování obrazových záznamů Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu v případě právě Jany Nečasové. Řekněte nám, s jakým odporem, s jak velkým odporem jste se setkali v tomto případě?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak odporem, nevím, jak to přímo myslíte. Samozřejmě toto téma, kterému fandí většina společnosti, tak předsedovi ani Úřadu na ochranu osobních údajů nepřidá na popularitě, ale v každém případě.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslím odporem i ze strany Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, případně ze strany Ministerstva "vnitra"?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Je to standardní kauza. A dokonce s myslím, že i Ministerstvo vnitra přiznává, že v tomto případě pochybilo.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
I když podalo stížnost proti té pokutě?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
I když podalo stížnost, to se děje většinou. Nicméně, nicméně z vyjádření v tisku pozoruji, že, že vědí, že toto bylo za hranou.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Udělali jste někdy něco podobného, kde jsou právě ty hranice? Protože když policie zveřejňuje záznamy ze zátahů, v čem byl tady rozdíl? V tom, že bylo možné ztotožnit tu konkrétní osobu?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
No, tak to zejména. Protože tady bylo výrazně narušeno z neznámých důvodů v podstatě, nebo ty důvody byly jenom mediální, narušeno soukromí právě těch, kteří na těch obrázcích byli.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, a co se týče například jiných podobných zátahů. Vybavují se mi například policejní záznamy při zatýkání podnikatele Jaroslava Starky, to se také dostalo do médií.

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
To také náš, to už je hodně dávno.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to dopadlo jak?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
To také náš úřad řešil. A také stejným způsobem sankcionoval.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete, vzpomenete si ještě na výši té sankce?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
To je už asi devět let.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mě by i zajímalo, podle čeho se ta výše samozřejmě třeba stanovuje v takovýchhle případech?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Podle zásahu do soukromí a kolika lidí se to týká. To je obecný princip, kterým se řídíme. Nicméně já dnes, když sleduju sdělovací prostředky, tak vidím, že dávají důraz na to, aby tyto záběry, pokud jsou, tak aby byly anonymní.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste také v tom jednom vyjádření mluvili o tom, že by měla být přijata opatření, aby se něčemu podobnému dalo napříště zabránit. Dovedete si představit, jak by ta opatření měla vypadat?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Opatření určitě v rámci policie a Ministerstva vnitra. Například rozkazem pro policejního prezidenta.

 

Práce ÚOOÚ
2.7.2014    ČT 24  str. 5  18:30 Interview ČT24

Úřad pro ochranu osobních údajů  

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste se také zároveň zabývali tím, zdali bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová porušila zákon, když zveřejnila výslechy ve své kauze. Ona říkala, že podá žalobu proti tomuto rozhodnutí. Už to udělala?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
To nevím.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Čím se vlastně provinila? Tím, že ty zveřejněné údaje, které se týkaly její kauzy, obsahovaly i jména, dejme tomu, nezúčastněných osob?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Se týkaly osobních údajů třetích osob. Zákon na ochranu osobních údajů drží poměrně dva jednoduché principy. Vy je můžete zpracovávat, to znamená i zveřejňovat, osobní údaje buďto na základě zákona, nebo se souhlasem těch, kterých se týkají. Jednoduchý princip, a tady je evidentní, že toto bylo porušeno.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Sám o sobě účastník řízení takovéto informace zveřejnit může, pakliže by například začernila některé pasáže, konkrétní jména?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Samozřejmě, že ano, protože když zveřejňuje svoje osobní údaje, tak to asi s tím souhlasí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik takových účastníků řízení jste potrestali, máte možnost třeba kontrolovat to, jak lidé zveřejňují spisy, výslechy, na internetu, což se také děje?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak my děláme v podstatě dva, dva způsoby kontrol. Máme kontrolní plán, kdy se zabýváme velkými věcmi systémovými. A pak jednáme na základě stížnosti. To znamená, určitě nefungujeme takovým způsobem, že by někdo na úřadu seděl. A četl od rána do večera noviny, anebo díval se na internet, jestli se tam něco neděje. Na to nemáme kapacity.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, a nebyla právě tím pádem Vlasta Parkanová v nevýhodě, protože o jejím případu se psalo i o tom, že to udělala, se psalo? Ale na druhou stranu na internetu se objevují různé spisy a nevím, jestli za to všechno stíháte udělovat pokuty.

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Ne, ne, ne. V případě Parkanové, toho bych si já samozřejmě nevšiml, ale v případě Parkanové jedné z těch osob třetích přišla stížnost.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hm, takže to bylo na základě stížnosti?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Ano.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na základě vlastních popudů, jak často se vám to daří? Na základě vlastních podnětů?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Na základě, jak jsem řekl, máme kontrolní plán na každý rok, který je na našich internetových stránkách. A tam se věnujeme rozsáhleji, myslím jako třeba bankám, jo, úvěrovým společnostem a podobně. Nebo Telecomu, operátorům.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co se týče výslechů, policejních záznamů a tak dále, máte na to kapacity,

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Měli jsme to před třemi lety, jak jsem říkal, kdy jsme zjistili ten obrovský přístup k těm jednotlivým záznamům. A není vyloučeno, že v budoucnu zase se to zopakuje.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem, můžete prozradit, kdo podával tu stížnost v případě Vlasty Parkanové, zdali to byla některá zúčastněná osoba, nebo někdo úplně, kdo stál mimo?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Někdo, kdo byl na tom seznamu, ale to vůbec nevím.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste loni udělili také pokutu komerční bance. Mimochodem, už jí máte zaplacenou?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Ano.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte nám, jak často se dostáváte teď k informacím, že právě podobné finanční, bankovní instituce zneužívají, nebo se snaží využít toho prostoru, co se týče informací o klientech? Je to obor, ve kterém to teď je potřeba hlídat častěji?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Já se domnívám, že " asi zneužívají" není přesný termín. Spíše mají špatně zabezpečeno, což je paragraf 13 našeho zákona, čili v tomto případě uniklo pět tisíc dat klientů. A v takovém případě náš úřad musí zakročit určitě.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co se týče například těch nebankovních institucí, je to například směr, který je nový v tom světě, který je přehlcen možná bankami, půjčkami a tak dále?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
No, to je nový svět právě. A to je velký problém, bych řekl, vůbec dnešní společnosti, protože když vezmeme banky, tak ty mají svůj zákon, kde se jasně hovoří, jak se má nakládat s osobními údaji. Mají dokonce svůj bankovní registr dlužníků, který funguje podle zákona. A tady jsme u toho, že tam se v podstatě jedná o legální, legitimní zpracovávání osobních údajů. Ale pak samozřejmě vnikají soukromé různé registry například dlužníků, různé databáze. No, a to mají s náma tyto instituce, co to provozují, problém.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak jste úspěšní v tomto boji?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tak teď máme velké rozhodnutí, co se týče například registru dlužníků Solus, které, kde vlastně byl porušen princip odvolání souhlasu. A je to v tuto chvíli u soudu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Měli jste také výhrady k policejní databázi DNA. U soudu jste zatím příliš úspěšní nebyli. Vzdáváte tento boj, nebo jak chcete pokračovat?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Tento boj v žádném případě nevzdáváme. Myslím si, že musíme interpretovat to soudní rozhodnutí v jednotlivém případě, kde soud rozhodl, že ta, ten občan s tím svým DNA má být v registru. V jiném případě máme rozsudky, že nemá být. V každém případě nepřijatelná praxe, aby policie brala DNA třeba zastupiteli, který nějak hlasoval, když je, když je ve vazbě. Nebo za neplacení výživného. Přeci DNA, to je vzorek velmi, skupina velmi citlivých údajů, který slouží k tomu, aby byl pachatel určen na místě činu. Čili se jedná o závažné trestné činnost, což je loupež, vražda a podobně. Nevím, jak chce policie sledovat neplatiče výživného, kde se dotkl jaké skleničky. To prostě nemá žádnou logiku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jakými argumenty policie operuje v takovémto případě, když říkáte, že tam jsou i trestné činy, anebo přestupkové činy tohoto charakteru?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
No, velmi, velmi nejasnými, v podstatě žádnými. V podstatě jediný argument, který policie má, a ten je takový, bych řekl, obecný, že je lepší mít více vzorků, než méně vzorků. Nejradši asi by měli, někteří policisté, databázi všech občanů s DNA, aby, když přijdou na místo činu, tak aby hned věděli, kdo se tam pohyboval.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslední věc, pane předsedo. Řekněte nám, už máte jisté, že se vás nedotkne dle současného návrhu služebního zákona jeho působnost? Protože ministryně spravedlnosti to na počátku roku ještě nechtěla.

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Pardon, já jsem nerozuměl.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Působnost služebního zákona.

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Jo, dotkne se, dotkne se.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nakonec dotkne?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Dotkne, ano.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak hodně?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
No, tak dotkne se tak, jako každé instituce.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená i vaši úředníci budou muset procházet školením a tak dále?

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Někteří budou, někteří ano, někteří ne. Teď se to v podstatě v tuto chvíli právě připravuje, se to dělí kdo ano, kdo ne, podle pravidel, které stanovila vláda. A není v tom žádný problém.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká předseda Úřadu na ochranu osobních údajů. Díky za to, že jste přišel do dnešního Interview a na shledanou.

Igor NĚMEC, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
--------------------
Také děkuji.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy se podívejte na Události, začínají v 19 hodin. Pěkný večer i vám.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Ochrana osobních údajů v českých médiích (do r. 2015) > Rozhovor s předsedou Úřadu RNDr. Igorem Němcem

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém