Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021

 

Schengen (informační systémy EU)

 
 
 

Vytvořením schengenského prostoru a postupným přistupováním států k Schengenské dohodě, dále rozvedené Schengenskou prováděcí úmluvou (SPÚ), došlo ke zrušení kontrol na vnitřních hranicích schengenského území a tím i k odstranění překážek volného pohybu. V roce 1999 byly právní předpisy tvořící základ Schengenské spolupráce začleněny tzv. Schengenským protokolem Amsterdamské smlouvy do institucionálního rámce Evropské unie, čímž byla schengenská spolupráce přesunuta na úroveň Evropské unie. Předpisy přijímané po tomto datu představují unijní právní instrumenty platné pro všechny členské státy unie. Schengenský systém sice nepochybně přispěl k zjednodušení mezistátního pohybu občanů členských států a užší spolupráci jednotlivých zemí, k zajištění efektivního fungování celého systémů však bylo potřeba přijmout odpovídající pravidla, a to také v oblasti ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů plní v oblasti schengenské spolupráce úkol dozorového orgánu, který vykonává dohled nad dodržování příslušných předpisů, a tak přispívá k ochraně základních práv osob, jejichž osobní údaje jsou předmětem zpracování v rámci schengenského prostoru, především v Schengenském informačním systému (SIS).

Záměrem této rubriky je poskytnout pokud možno ucelený přehled jak o povinnostech subjektů, které osobní údaje v SIS zpracovávají (tj. především policejních orgánů), tak o právech dotčených osob, subjektů údajů, a o způsobu, jakým tato práva vykonávat, a to i ve vztahu k ostatním schengenským státům.

Více informací o schengenském systému naleznete zde:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_cs.pdf

www.euroskop.cz

Informační leták o pravidlech vstupu a pobytu na území států schengenského prostoru, určený cizincům ze třetích zemí

 
 

Rubriky

 
Sbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém