Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Názory a rozhodnutí Úřadu

 

Schengen (informační systémy EU) - archiv dokumentů

 
 
 

Vytvořením schengenského prostoru a postupným přistupováním států k Schengenské dohodě, dále rozvedené Schengenskou prováděcí úmluvou, došlo ke zrušení kontrol na vnitřních hranicích schengenského území a tím i k odstranění překážek volného pohybu. V roce 1999 byly právní předpisy tvořící základ schengenské spolupráce začleněny tzv. Schengenským protokolem Amsterdamské smlouvy do institucionálního rámce Evropské unie, čímž byla schengenská spolupráce přesunuta na úroveň Evropské unie. Předpisy přijímané po tomto datu představují unijní právní instrumenty platné pro všechny členské státy Evropské unie. Vznik schengenského prostoru přispěl ke zjednodušení mezistátního pohybu občanů členských států a užší spolupráci jednotlivých zemí, k zajištění efektivního fungování však bylo potřeba přijmout odpovídající pravidla, nastavit nezbytné procesy a zahájit provoz potřebných informačních systémů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů plní v oblasti schengenské spolupráce roli dozorového orgánu, který vykonává dohled nad dodržování příslušných předpisů, a tak přispívá k ochraně základních práv osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v následujících informačních systémech – Schengenský informační systém, Vízový informační systém, Celní informační systém a databáze otisků prstů Eurodac. Nadto je Úřad pro ochranu osobních údajů příslušný též k dohledu nad zpracováním osobních údajů národní jednotkou Europolu.

 
Více informací o schengenském prostoru a schengenské spolupráci naleznete na následujících odkazech:

 
euroskop.cz

 
europa.eu 

 
 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém