Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů k právní úpravě uchovávání provozních a lokalizačních údajů k elektronické komunikaci

 

 
 

Vládě České republiky byl předložen návrh na změnu zákona o elektronických komunikacích, trestního řádu a některých dalších zákonů, jehož výlučným obsahem je uchovávání a využívání provozních a lokalizačních údajů k elektronické komunikaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů konstatuje, že po meziresortním připomínkovém řízení je návrh něčím víc než jen prostou náhradou ustanovení zrušených Ústavním soudem. Především obsahuje výslovné podmínky, které omezují možnost využívat údaje, které budou uchovávány po dobu šesti měsíců. Provozní a lokalizační údaje jsou v zákoně o elektronických komunikacích nově definovány na základě vypovídací hodnoty jednotlivých údajů. Uživatel služby elektronických komunikací, jehož totožnost je soudu nebo orgánu činnému v trestním řízení známa, bude zásadně o nařízeném zjišťování těchto údajů dodatečně z úřední povinnosti informován.

Podle názoru Úřadu je návrh přiměřený s ohledem na rozsah a podrobnost úpravy a na zakotvení práva člověka být informován o zpracování svých osobních údajů, které je takto založeno. Koncepčně a rozsahem je navrhovaná úprava srovnatelná s úpravou zpracování osobních údajů vázaných na odposlech a záznam telekomunikačního provozu. 

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 31.1.2012 / 31.1.2012

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém