Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > SIS - Schengenský informační systém

 

Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů

Právo na informace v případě existence záznamu hovoru v call centru
 

 
 
Jak vyplývá z výsledků kontrol některých call center, jsou nahrávány všechny telefonní hovory, přestože je volající upozorněn, že hovor může být nahráván.

Za této situace může každý, kdo projeví zájem o záznam svého hovoru, využít své právo na informace garantované § 12 zákona č. 101/2000 Sb., jímž je stanoveno: “Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Obsahem informace je vždy sdělení

  1. o účelu zpracování osobních údajů
  2. o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji
  3. o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů
  4. o příjemci, případně kategoriích příjemců jeho osobních údajů.

Správce údajů (tj. subjekt rozhodující o provozu call centra) má právo požadovat za poskytnutí informace přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 zákona o ochraně osobních údajů může za správce plnit zpracovatel.

PhDr. Hana Štěpánková
ředitelka tiskového odboru,
tisková mluvčí

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 8.5.2013 / 29.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém