Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů

SKarty a využívání Jednotného informačního systému, jehož správcem je MPSV
 

 
 

7. května 2013

1) K problematice sKarty:

Úřad zahájil dne 22. dubna 2013 ve věci karty sociálních systémů (sKarta) správní řízení s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Anonymizované kopie kontrolního protokolu, které Úřad v této věci poskytl žadateli v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, jsou dnem 7. května 2013 zveřejněny na webových stránkách Úřadu (www.uoou.cz) v rubrice  „Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.

2) K problematice využívání Jednotného informačního systému, jehož správcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Dne 2. května 2013 předseda Úřadu jakožto příslušný odvolací orgán zamítl rozklad Ministerstva práce a sociálních věcí, jemuž byla Úřadem uložena pokuta ve výši 500 000 Kč za spáchání správního deliktu, kterého se dopustilo při využívání Jednotného informačního systému sloužícího výplatě dávek v systému sociálního zabezpečení, státní sociální podpory a v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Porušena byla povinnost dostatečně zabezpečit zpracovávané osobní údaje (umožněním přístupu více osob do systému pod jedním účtem) a uchovávat po dostatečnou dobu elektronické záznamy, které umožňují určit a ověřit kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.

PhDr. Hana Štěpánková
ředitelka tiskového odboru,
tisková mluvčí

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 8.5.2013 / 7.5.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém