Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Seznam poradců

 
 
 

Seznam poradců za 1. pololetí roku 2023

ke dni 15. 8. 2023

 

Jméno, příjmení

Předmět činnosti

Sjednaná odměna

RNDr. Kamila Bendová, CSc.

člen rozkladové komise

Mgr. Martin Dušička

člen rozkladové komise

JUDr. Veronika Gabrišová

člen rozkladové komise

JUDr. Adam Furek

člen rozkladové komise

Mgr. Ing. Ladislav Málek

člen rozkladové komise

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

člen rozkladové komise

JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.

člen rozkladové komise

JUDr. Jiří Navrátil

člen rozkladové komise

Mgr. Marek Nemeth

člen rozkladové komise

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D.

člen rozkladové komise

JUDr. Ing. Helena Svatošová

člen rozkladové komise

doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.

člen rozkladové komise

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

člen rozkladové komise

doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

člen rozkladové komise

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. 

člen rozkladové komise

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

člen rozkladové komise

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

člen rozkladové komise

JUDr. Mgr. Jakub Vlček

člen rozkladové komise

JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.

člen rozkladové komise

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

člen rozkladové komise

JUDr. Vít Šťastný

člen rozkladové komise

JUDr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M.

člen rozkladové komise

Mgr. Michal Nulíček, LL.M.

člen rozkladové komise

  Za 1. pololetí roku 2023 bylo celkem vyplaceno 109 216 Kč.Seznam poradců za 2. pololetí roku 2022

ke dni 15. 2. 2023

 

Jméno, příjmení

Předmět činnosti

Sjednaná odměna

RNDr. Kamila Bendová, CSc.

člen rozkladové komise

Mgr. Martin Dušička

člen rozkladové komise

JUDr. Veronika Gabrišová

člen rozkladové komise

JUDr. Adam Furek

člen rozkladové komise

Mgr. Ing. Ladislav Málek

člen rozkladové komise

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

člen rozkladové komise

JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.

člen rozkladové komise

JUDr. Jiří Navrátil

člen rozkladové komise

Mgr. Marek Nemeth

člen rozkladové komise

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D.

člen rozkladové komise

JUDr. Ing. Helena Svatošová

člen rozkladové komise

doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.

člen rozkladové komise

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

člen rozkladové komise

doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

člen rozkladové komise

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. 

člen rozkladové komise

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

člen rozkladové komise

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

člen rozkladové komise

JUDr. Mgr. Jakub Vlček

člen rozkladové komise

Mgr. Barbora Ležatková

člen rozkladové komise

JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.

člen rozkladové komise

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

člen rozkladové komise

JUDr. Vít Šťastný

člen rozkladové komise

JUDr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M.

člen rozkladové komise

Mgr. Michal Nulíček, LL.M.

člen rozkladové komise


Za 2. pololetí roku 2022 bylo celkem vyplaceno 61 909 Kč.


Seznam poradců za 1. pololetí roku 2022
ke dni 15. 8. 2022

Jméno, příjmení Předmět činnosti Sjednaná odměna
RNDr. Kamila Bendová, CSc. člen rozkladové komise
Mgr. Martin Dušička člen rozkladové komise
JUDr. Veronika Gabrišová člen rozkladové komise
JUDr. Adam Furek člen rozkladové komise
Mgr. Ing. Ladislav Málek člen rozkladové komise
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. Jiří Navrátil člen rozkladové komise
Mgr. Marek Nemeth člen rozkladové komise
JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. Ing. Helena Svatošová člen rozkladové komise
doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. člen rozkladové komise
doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. člen rozkladové komise
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.  člen rozkladové komise
doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
člen rozkladové komise

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
člen rozkladové komise

JUDr. Mgr. Jakub Vlček
člen rozkladové komise

Mgr. Barbora Ležatková
člen rozkladové komise

JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M. člen rozkladové komise
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. Vít Šťastný člen rozkladové komise
JUDr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M. člen rozkladové komise

Za 1. pololetí roku 2022 bylo celkem vyplaceno 167 375 Kč.Seznam poradců za 2. pololetí roku 2021
ke dni 9. 2. 2022

Jméno, příjmení Předmět činnosti Sjednaná odměna
RNDr. Kamila Bendová, CSc. člen rozkladové komise
Mgr. Martin Dušička člen rozkladové komise
JUDr. Veronika Gabrišová člen rozkladové komise
JUDr. Adam Furek člen rozkladové komise
Mgr. Ing. Ladislav Málek člen rozkladové komise
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. Jiří Navrátil člen rozkladové komise
Mgr. Marek Nemeth člen rozkladové komise
JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. Ing. Helena Svatošová člen rozkladové komise
doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. člen rozkladové komise
doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. člen rozkladové komise
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.  člen rozkladové komise
doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
člen rozkladové komise

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
člen rozkladové komise

JUDr. Mgr. Jakub Vlček
člen rozkladové komise

Mgr. Barbora Ležatková
člen rozkladové komise


Za 2. pololetí roku 2021 bylo celkem vyplaceno 236 773 Kč.

     

Seznam poradců za 1. pololetí roku 2021
ke dni 23. 8. 2021

Jméno, příjmení Předmět činnosti Sjednaná odměna
RNDr. Kamila Bendová, CSc. člen rozkladové komise
Mgr. Martin Dušička člen rozkladové komise
JUDr. Veronika Gabrišová člen rozkladové komise
JUDr. Adam Furek člen rozkladové komise
Mgr. Ing. Ladislav Málek člen rozkladové komise
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. MgA. Jakub Míšek člen rozkladové komise
JUDr. Jiří Navrátil člen rozkladové komise
Mgr. Marek Nemeth člen rozkladové komise
JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. Ing. Helena Svatošová člen rozkladové komise
Doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. člen rozkladové komise
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.  člen rozkladové komise

Za 1. pololetí roku 2021 bylo celkem vyplaceno 241 879 Kč.Seznam poradců za 2. pololetí roku 2020
ke dni 3. 2. 2021

Jméno, příjmení Předmět činnosti Sjednaná odměna
RNDr. Kamila Bendová, CSc. člen rozkladové komise
Mgr. Martin Dušička člen rozkladové komise
JUDr. Veronika Gabrišová člen rozkladové komise
JUDr. Adam Furek člen rozkladové komise
Mgr. Ing. Ladislav Málek člen rozkladové komise
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. MgA. Jakub Míšek člen rozkladové komise
JUDr. Jiří Navrátil člen rozkladové komise
Mgr. Marek Nemeth člen rozkladové komise
JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. Ing. Helena Svatošová člen rozkladové komise
Doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. člen rozkladové komise
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.  člen rozkladové komise

Za 2. pololetí roku 2020 bylo celkem vyplaceno 222 561 Kč.Seznam poradců za 1. pololetí roku 2020
ke dni 17. 9. 2020

Jméno, příjmení Předmět činnosti Sjednaná odměna
RNDr. Kamila Bendová, CSc. člen rozkladové komise
Mgr. Martin Dušička člen rozkladové komise
JUDr. Veronika Gabrišová člen rozkladové komise
Mgr. Barbora Ležatková člen rozkladové komise
Mgr. Ing. Ladislav Málek člen rozkladové komise
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. MgA. Jakub Míšek člen rozkladové komise
JUDr. Jiří Navrátil člen rozkladové komise
Mgr. Marek Nemeth člen rozkladové komise
JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. člen rozkladové komise
JUDr. Ing. Helena Svatošová člen rozkladové komise
Ing. Bc. Barbora Tomčalová člen rozkladové komise
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. člen rozkladové komise
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. Poradenství k oblasti IT a veřejných zakázek 2000 Kč/h bez DPH

Za 1. pololetí roku 2020 bylo celkem vyplaceno 232 932 Kč.Seznam poradců za 2. pololetí roku 2019
ke dni 15. 2. 2020 
   
Jméno, příjmeníPředmět činnostiSjednaná odměna
RNDr. Kamila Bendová, CSc.
člen rozkladové komise 

Mgr. Martin Dušička
člen rozkladové komise 

JUDr. Veronika Gabrišová
člen rozkladové komise 

Mgr. Barbora Ležatková
člen rozkladové komise 

Mgr. Ing. Ladislav Málek
člen rozkladové komise 

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
člen rozkladové komise 

JUDr. MgA. Jakub Míšek
člen rozkladové komise 

JUDr. Jiří Navrátil
člen rozkladové komise 

Mgr. Marek Nemeth
člen rozkladové komise 

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D.
člen rozkladové komise 

JUDr. Ing. Helena Svatošová
člen rozkladové komise 

Ing. Bc. Barbora Tomčalová
člen rozkladové komise 

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
Poradenství k oblasti IT a veřejných zakázek
2000 Kč/h bez DPH
   
Za 2. pololetí roku 2019 bylo celkem vyplaceno 287 567 Kč.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém