Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Informace o zpracování osobních údajů

 

Shromažďování finančních prostředků pro nadace a nadační fondy

 

 
 

Nadační fond, který zahájil činnost koncem roku 2007, se počátkem března 2008 obrátil na před šesti lety zemřelého otce stěžovatele D. s žádostí o finanční příspěvek. Stejný postup napadla u Nadace stěžovatelka M. P.; oslovenou byla její matka, která zemřela před více než sedmi lety. Stěžovatel O. H. měl opakovaně písemně požádat Nadaci o vymazání své adresy z její databáze, Nadace mu však dále zasílá žádosti o finanční pomoc. Stěžovatelka A. V. požádala Nadaci o sdělení, jakým způsobem zjistila její adresu. Obdržela odpověď, se kterou nebyla spokojená, protože jí nebyl sdělen zdroj osobních údajů a bylo naznačováno předchozí profilování.

Nadační fond nedostál povinnosti podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů tím, že zpracoval osobní údaje osob oslovovaných s žádostí o finanční příspěvek shromážděné a oprávněně zveřejněné pro jiné účely v letech 2001 a 2004, aniž učinil jakýkoli krok k zjištění jejich aktuálnosti. Nadační fond dále porušil povinnost podle ustanovení § 12 odst. 1 a 2 tím, že ve třech případech neposkytl subjektu údajů na jeho písemnou žádost informace o zpracování, nebo poskytl informace neúplné, ačkoliv úplné, přesné a pravdivé informace měl ke dni podání zprávy k dispozici. Ve dvou případech přitom nesprávně posoudil žádost subjektu údajů.

U Nadace bylo shledáno porušení povinnosti podle § 12 odst. 1: stěžovatelce A. V. nebyly poskytnuty informace o zpracování jejích osobních údajů v rozsahu stanoveném v ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Věcný obsah informací uvedených ve zprávě, jímž byla subjektu údajů na jeho žádost předávána informace o zpracování osobních údajů – dopise stěžovatelce ze dne 17. prosince 2007 – neodpovídají obsahu ustanovení § 12 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů tím, že nedostojí legitimnímu očekávání úplnosti a dále tím, že nejsou přesné a subjektu údajů srozumitelné. Přitom úplné, přesné a pravdivé informace měla Nadace ke dni podání zprávy k dispozici. Kontrolou nebylo zjištěno porušení žádného z práv, která zákon o ochraně osobních údajů přiznává subjektu údajů v § 21, ani povinností kontrolované podle téhož § 21; použití postupu podání žádosti o vysvětlení nebylo u stěžovatele O. H. zjištěno a vztah k zemřelé matce stěžovatelky M. P. nezakládá její postavení subjektu údajů vůči Nadaci.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.12.2013 / 13.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém