Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > GDPR stručně

 

Sledování zaměstnanců přes počítač? Nelze nyní, tím méně v budoucnu! - archiv dokumentů

 
 
 

17.12.2009  Právo  str. 13  Trhy & ekonomika

Igor Němec   Úřad pro ochranu osobních údajů

OHLAS NA ČLÁNEK

Deník Právo 16. listopadu otiskl článek Jindřicha Gintera Sledují lidi podle klíčových slov na síti, který informuje o „úžasné“ softwarové aplikaci, která „vyplivne“ vedoucím pracovníkům firem přesnější profil konkrétního zaměstnance.

Považuji za nutné upozornit ty firmy, které by chtěly popisovaný systém profilování zaměstnanců využívat, že se ho budou muset v brzké době vzdát. Doporučení připravované skupinou expertů v Radě Evropy totiž nastíněné praktiky profilování explicitně a zřetelně omezí.

Ještě důrazněji ale musím upozornit na to, že firmy, které aplikaci využívají, se ocitají na hranici porušení § 316 Zákoníku práce, neboť se může jednat také o nedovolené sledování zaměstnanců. Toto ustanovení Zákoníku práce nelze změkčit ani dohodou se zaměstnanci.

A s největším důrazem upozorňuji, že se firmy využívající té obdivované softwarové aplikace už nyní ocitají mimo zákon o ochraně osobních údajů: Nelze totiž vyžadovat souhlas zaměstnanců a zhojit jím to, co legislativa nepřipouští. Jak vyplývá z popisu aplikace, „vyhodnocení“ klíčových slov zadávaných pracovníky zvyšuje efektivitu uvnitř firmy. Účelem využívání aplikace tedy je rozhodovat na jejím základě o personální politice firmy.

Zásadní evropský dokument o ochraně osobních údajů (Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů), který je implementován do českého zákona o ochraně osobních údajů, však hovoří ve svém článku o automatizovaném individuálním rozhodnutí jasně: „Členské státy přiznají všem osobám právo nestat se subjektem rozhodnutí, které vůči nim zakládá právní účinky nebo které se jich významně dotýká, přijatého výlučně na základě automatizovaného zpracování údajů určeného k hodnocení určitých rysů jejich osobnosti, například pracovního výkonu, důvěryhodnosti, spolehlivosti, chování atd.“

Výjimky, které citovaný článek směrnice připouští, jsou velmi malé a vždy musí zajišťovat oprávněné zájmy subjektů údajů – tedy v daném případě profilovaných zaměstnanců.

Pokud se tedy Úřad pro ochranu osobních údajů setká s využitím zmíněné softwarové aplikace v podobě, jak je v uvedeném článku popisována, ať na základě podaných stížností či svých plánovaně vedených kontrol, nekompromisně bude vymáhat právní nároky vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů


O autorovi | Igor Němec (Autor je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Ochrana osobních údajů v českých médiích (do r. 2015) > Sledování zaměstnanců přes počítač? Nelze nyní, tím méně v budoucnu!

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém