Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Služby elektronické identifikace (eIDAS)

 
 
 

11. prosince 2015

Jedná se o zásadní předlohu právního předpisu pro ochranu osobních údajů. Ustanovení § 15 odst. 1 zrušuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).

Matérie je poměrně stručná (jen 15 paragrafů + 1 na 10 stranách), protože se jedná o adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (CELEX 32014R0910, „nařízení eIDAS“). Legislativně nevhodným řešením je smíšení kmenového zákona (15 paragrafů) a doprovodného zákona (67 paragrafů na 37 stranách) do jednoho právního předpisu.

Vzhledem k tomu, že DPIA je nekvalitní, bude nutno požadovat jeho přepracování. Např. § 3 stanoví lhůty pro uchování osobních údajů, ale důvodová zpráva neposkytuje dostatečné argumenty pro jejich délku. Proto ÚOOÚ uplatní zásadní připomínky prostřednictvím eKLEPu. Otázkou je rovněž terminologie. Ustanovení § 5 hovoří o „úkonu“, zřejmě s reminiscencí na OZ 1964, ačkoliv nový občanský zákoník používá tradiční pojem „právní jednání“.

Legislativně technickou vadou je přemíra odkazů, např. § 5 odst. 5 věta první: „Osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až c), která podepsala elektronický dokument, jehož prostřednictví činí úkon, způsobem podle odstavce 3 a osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) a e), která podepsala elektronický dokument, jehož prostřednictvím činí úkon týkající se její působnosti v oblasti veřejné správy, způsobem podle odstavce 3, postupují podle odstavce 4 obdobně.“ (zdůraznil ÚOOÚ) místo toho, aby instituty byly řádným způsobem pojmenovány. Za zvážení rovněž stojí funkcionální vymezení správního úřadu pro elektronickou identifikaci, jímž by institucionálně bylo ministerstvo vnitra. V zákoně je třeba dopracovat součinnost s ÚOOÚ. ÚOOÚ uplatnil zásadní připomínky.

sp. zn. UOOU-12635/15

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2015 > Služby elektronické identifikace (eIDAS)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém