Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Sociální služby

 

 
 

Co nového bude GDPR znamenat pro nestátní neziskovou organizaci poskytující sociální služby podle zákona o sociálních službách?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR) zavedlo některé nové instituty, například institut tzv. pověřence. V oddílu 4 je stanoveno, v kterých případech správce a zpracovatel jmenují pověřence, jeho postavení a úkoly.

Dalšími novými instituty jsou například:

  • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle čl. 35 GDPR,
  • předchozí konzultace podle čl. 36 GDPR,
  • povinnost vést záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.

Tyto povinnosti se však nevztahují na každého správce a Vy sami si musíte posoudit, které z těchto činností budete aplikovat.

Úřad nezná podrobnosti, ale o radu či pomoc při uvádění do souladu Vašeho zpracovávání osobních údajů fyzických osob s GDPR můžete také požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má povinnost od 25. května 2018 pověřence mít podle čl. 37 odst. 1 písm. a) GDPR, když se jedná o zpracovávání osobních údajů orgánem veřejné moci.

Pokud v současné době zpracováváte osobní údaje na základě právního důvodu uvedeného v § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (to znamená, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, a je uvedena ve zvláštním zákoně, kterým může být i zákon o sociálních službách), právní důvod zpracování a základní povinnosti správce zůstávají ve své podstatě stejné i po nabytí účinnosti GDPR.

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 27.10.2017 / 27.10.2017

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém