Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Pro mládež > Soutěže > Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! > Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 5. ročník

 

Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 5. ročník

 
 
 

Slavnostní vyhlášení vítězů 5. ročníku soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ proběhlo 3. června 2011 ve Zlíně, tentokrát na Náměstí Míru v rámci Dne Českého rozhlasu. Počasí nám oproti minulému roku skutečně přálo. Ceny dětem za téměř třicetistupňového slunečného počasí předala inspektorka Úřadu pro ochranu osobních údajů PaedDr. Jana Rybínová.

   

   

 

Vítězové jednotlivých kategorií, kterými se stali Anička Tvrdá z Valašského Meziříčí, Filip Tatýrek z Havlíčkova Brodu, Viktor Mička ze Strážnice a Adélka Špundová ze Šternberka, využili akreditace na právě probíhajícím filmovém festivalu pro děti a mládež a vychutnali si bohatou filmovou produkci a doprovodné programy.

V předsálí Velkého kina byly během celého festivalu vystaveny ty nejlepší obrázky z předchozích čtyř ročníků soutěže, návštěvníci kina si také mohli na velké obrazovce prohlédnout nejoriginálnější Gifíky, které letos vytvořily děti ve věkových kategoriích 7 – 10 a 11 – 18 let.

   

   

V cílové stanici ve Vizovicích jsme „dostihli“ Kinematovlak s příspěvky z minulých ročníků soutěže, který letos od poloviny května projížděl Moravou a Slezskem a zavítal například do Olomouce, Krnova, Opavy, Ostravy a Vsetína.

   

   


A je to tady! Již známe vítěze letošního ročníku soutěže. Odborná porota (ve složení Radek Denár, Iuridicum Remedium, PaedDr. Jana Rybínová, inspektorka Úřadu a Josef Michal, pracovník oddělení informatiky Úřadu) vybrala ve věkové kategorii 7 – 10 let příspěvek, jehož autorkou je

Anna Tvrdá z Valašského Meziříčí

Anna Tvrdá, Valašské Meziříčí

A ve věkové kategorii 11 – 18 let příspěvek, který vytvořil

Viktor Mička ze Strážnice

Viktor Mička, Strážnice

Současně se porota rozhodla udělit zvláštní uznání práci, kterou do soutěže zaslal

Filip Tatýrek z Havlíčkova Brodu

Filip Tatýrek, Havlíčkův Brod

Vítězem soutěže „Webowou diwočinou“ se stala desetiletá Adélka Špundová ze Šternberka s časem 6:04:18.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům se uskuteční tradičně v průběhu konání URL adresa Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, a to dne 3. června 2011 na Náměstí Míru ve Zlíně v rámci Dne Českého rozhlasu.

Obrázky z předešlých ročníků soutěže budou vystaveny a letošní gifíci budou promítáni v předsálí Velkého kina ve Zlíně.

A vybrané příspěvky z minulých čtyř ročníků soutěže si společně s celodenním promítáním pohádek a filmů pro děti můžete prohlédnout také v URL adresa Kinematovlaku. Vystaveny zde budou od 11. května 2011.

Děkujeme všem dětem, učitelům i rodičům, kteří se do soutěže zapojili. A těšíme se na další spolupráci!


Jubilejní pátý ročník soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ se uzavřel v pondělí 11. dubna 2011, kdy jsme zaevidovali poslední příspěvky. A nyní nezbývá než vybrat ten nejlepší z nejlepších!

Letos jste se opět činili a zaslali nám 139 pěkných gifíků a animací. Z tohoto vysokého počtu bude tedy porota vybírat jednoho vítěze v kategorii 7 - 10 let a jednoho v kategorii 11 - 18 let. Protože to ale nebude vůbec snadná práce, vyžádá si trochu více času. Jména vítězů proto budeme znát nejpozději první týden v květnu. A vy se je poté dozvíte právě z těchto stránek.

S vítězi obou věkových kategorií a vítězkou druhé části soutěže (hra „Webowou Diwočinou“) se pak rádi v červnu setkáme ve Zlíně na URL adresa Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež, kde jim také předáme ocenění.


Obdrželi jsme podnět k tomu, aby také děti ve věkové kategorii 7-10 let vytvořily „gifíka“ se vzkazem některému z politiků. Tento zájem nás velmi potěšil a museli jsme si přiznat, že i v tomto věku děti dokážou pracovat s počítačem (často mnohem lépe než dospělí).

Proto jsme se rozhodli dát i těmto dětem možnost se letošního zadání soutěže zúčastnit. A protože tuto možnost otevíráme se zpožděním, přidáváme dětem věkové kategorie 7-10 let deset dní na splnění úkolu - příspěvky nám mohou zasílat do 10. dubna 2011.


Úřad pro ochranu osobních údajů
u příležitosti „Dne ochrany osobních údajů“ 28. ledna 2011

vyhlašuje

V. ročník soutěže pro děti a mládež

ve věkových kategoriích 11 - 18 let a 7 - 10 let

„Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

Zkušenost s předcházejícími ročníky soutěže svědčí o tom, že soukromí je většinou i pro děti, tím spíše mladé lidi, důležité. Osobní údaje každého z nás jsou klíčem k našemu soukromí. Úřad je povinen na dodržování jejich ochrany dbát u mnoha institucí, které naše údaje spravují. Je ale nezbytné, abychom se své osobní údaje naučili chránit také sami tam, kde můžeme.

Věková kategorie 11 - 18 let

Navrhujeme vám v ochraně osobních údajů spolupráci:

Vytvořte „privacyguarda“, strážce soukromí, a věnujte ho některému z politiků, kterého oslovíte žádostí „Chraňte naše i své soukromí.“ V podobě „Gifíka“ bude váš privacyguard použitelný pro počítač, na němž bude připomínat, že ochrana soukromí při elektronické komunikaci je stále naléhavější.

Vaše Gifíky-strážce soukromí shromáždíme a předáme tomu z politiků, kterého se rozhodnete svou žádostí oslovit. Na webových adresách uváděných níže v seznamu se můžete inspirovat ze životopisných údajů osobností, které mohou ovlivňovat to, jak budou osobní údaje v zájmu ochrany soukromí využívány.

Nezapomeňte ale do svého privacyguarda vtělit žádost „Chraňte naše i své soukromí“!

Ti z Vás, kteří nevědí, jak Gifíka vytvořit, najdou návod zde.

Příspěvky (s uvedením jména, adresy a věku) nám zašlete do 31. března 2011 elektronicky na:
E-mail soutez@uoou.cz

Soubory větší než 3 MB zasílejte raději na CD či DVD médiu na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, tiskové oddělení, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (obálku označte heslem „Soukromí“)

Radek John - ministr vnitra

Josef Dobeš - ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Leoš Heger – ministr zdravotnictví

Jaromír Drábek - ministr práce a sociálních věcí

Miroslava Němcová – předsedkyně Poslanecké sněmovny

Milan Štěch – předseda Senátu

Petr Nečas – předseda vlády

Igor Němec – předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Jana Juřenčáková – předsedkyně Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí

Věková kategorie 7 - 10 let

Ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků „SKIP“ zveme děti k soutěži v bezpečném a pohotovém užívání internetu. Soutěž se koná dne 28. 1. 2011 ve 113 knihovnách v České republice, jejichž seznam je trvale dostupný na webových stránkách Úřadu wwww.uoou.cz v rubrice Pro mládež/Soutěž. Vítězem se stane ten, kdo nejrychleji ve vybrané knihovně ukončí hru Webowou diwočinou, tedy projde začarovaným lesem a zároveň dokáže „osvobodit“ všechny zakleté postavičky. Při hře se děti dozvědí také mnoho důležitých informací o svých právech.

Vítěze soutěže v obou kategoriích pozveme na URL adresa Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež (děti do 15 let v doprovodu rodičů), kde jim budou slavnostně předána ocenění.

Zaslaní „Gifíci“ budou jednak skutečně předáni konkrétnímu politikovi a mohou být využiti pro publikační potřeby Úřadu. Prosíme o vaše výslovné vyjádření, pokud s publikováním svého příspěvku nebo zveřejněním jména nesouhlasíte.

Na vaše výtvory, na setkání v knihovnách a Vaši účast se už moc těšíme!

Aktuální informace o soutěži budete průběžně nacházet na webových stránkách Úřadu www.uoou.cz v rubrice Pro mládež.

A ještě něco: Vaše osobní údaje, které nám sdělíte, budou použity jen v rámci soutěže a uvedení autora při zveřejnění výsledků soutěže.

Partneři soutěže:

„Den ochrany osobních údajů“ 28. ledna 2011

V pátek 28. ledna 2011 se ve více než 100 knihovnách po celé České republice soutěžilo. Děti ve věku od 7 do 10 let se snažily projít v co nejlepším čase – ale zároveň tak, aby pomocí glejtů osvobodily všechny zakleté postavičky – hrou Webowou diwočinou, která je zábavnou formou učí, jak se chovat bezpečně a ohleduplně na internetu. Pro zúčastněné jsme připravili drobné upomínkové předměty a pro vítěze knihovny malé dárečky.

Byli jsme se v několika knihovnách podívat a můžeme říci, že děti hrály, jak se říká, „o sto šest“. Udělali jsme několik fotek, abychom vám ostatním přiblížili atmosféru.

Knihovna ZŠ Londýnská, Praha:
Knihovna ZŠ Londýnská, Praha   Knihovna ZŠ Londýnská, Praha

Knihovna ZŠ Londýnská, Praha   Knihovna ZŠ Londýnská, Praha

Knihovna ZŠ Londýnská, Praha

Knihovna na Vinohradech, Praha:
Knihovna na Vinohradech, Praha   Knihovna na Vinohradech, Praha

Knihovna Kraslice:
Knihovna Kraslice   Knihovna Kraslice

Knihovna Kraslice   Knihovna Kraslice

Knihovna Kraslice

Knihovna Luby u Chebu:
Knihovna Luby u Chebu   Knihovna Luby u Chebu

Všechny knihovny jsme pochopitelně navštívit nestačili. Z mnoha ale máme zprávy, že se soutěže a seznamování s problematikou ochrany soukromí a osobních údajů zúčastnily desítky dětí. Jinde zase knihovnice a knihovníci uspořádali za účasti učitelů ze škol debatu o bezpečí na internetu. Také za to jim ještě jednou děkujeme! Celkem v celé republice soutěžilo 28. ledna 2011 přes šest set dětí, a během celého měsíce si hru zahrálo na dva tisíce dětí.

Třešnička na dortu v podobě pozvání na Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně, kde bude také oficiálně předsedou Úřadu předána cena, patří celkovému vítězi. Tím se stala URL adresa desetiletá Adélka Špundová ze Šternberka s časem 6:04:18. Gratulujeme a budeme se těšit ve Zlíně na shledanou.

Velké poděkování patří vám všem, kteří jste se do soutěže zapojili, a my pevně věříme, že díky naší aktivitě budete opatrnější a že se v budoucnu vyvarujete při používání internetu a sociálních sítí chyb, které by mohly mít nepříjemné, někdy i vážné důsledky pro váš život.

A tady ještě fotky zaslané z „vítězné“ šternberské knihovny:

Knihovna Šternberk   Knihovna Šternberk


Název knihovny Čas
Kulturní středisko města Bechyně – městská knihovna 16:02
Městská knihovna Bělá nad Radbuzou nehrálo se (místo toho dotazník bezpečnosti na internetu)
Obecní knihovna Benešov nad Černou 13:42
Městská knihovna Blansko 9:23
Místní knihovna Bolatice 17:21
Městská knihovna Bor čas nezaslán
Obecní knihovna Bory čas nezaslán
Knihovna městyse Brankovice čas nezaslán
Knihovna Jiřího Mahena v Brně 18 min.
Místní knihovna v Černilově 37:15
Městská knihovna Černošice žádné dítě neosvobodilo všechny postavičky
Městská knihovna Český Těšín čas nezaslán
Městská knihovna Český Těšín II 35 min.
Městská knihovna Český Těšín III čas nezaslán
Místní knihovna Dětmarovice čas nezaslán
Místní knihovna Dobrá, přís.org. čas nezaslán
Městská knihovna Dobruška 54 min.
Obecní knihovna Dobřenice čas nezaslán
Městská knihovna Doksy čas nezaslán
Městská knihovna a infocentrum Dolní Bousov 10:21
Městská knihovna Dolní Kounice 37:00
Městská knihovna Havířov 35:59
Městská knihovna Havířov-Podlesí, oddělení pro děti 21:57
Místní knihovna Havlíčkova Borová čas nezaslán
Krajská knihovna Vysočiny 9:42
Městská knihovna Hodonín čas nezaslán
Městská knihovna Horažďovice 16:22, 11 let
Obecní knihovna Horní Ředice 13 min.
Knihovna města Hradce Králové 11:11
Obecní knihovna Husinec hrálo se mimo soutěžní den – vítěz neurčen
Knihovna městyse Chlum u Třeboně 13:00
Městská knihovna Chodov čas nezaslán
Městská knihovna Chrudim čas nezaslán
Městská knihovna Janovice nad Úhlavou 27:30
Městská knihovna Jaroměř – pobočka Josefov 33:28
Pravdova knihovna čas nezaslán
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně čas nezaslán
Kardašova Řečice 9 min.
Místní knihovna Krabčice 15:24
Městská knihovna Králíky 12:41
Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace 14:04
Knihovna Kroměřížska, přísp. org. 11:13
Městská knihovna Libáň 15:10
Krajská vědecká knihovna v Liberci čas nezaslán
Krajská vědecká knihovna v Liberci, pobočka Vesec 5:37 (čas při práci z domova, rozhodčím byl rodič)
Knihovna Libníkovice z důvodu prázdnin a nemocí odloženo
Městská knihovna Libochovice 23:40
Příspěvková organizace Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích 20:21
Městská knihovna Litvínov 13:23, nad 10 let
Městská knihovna Loket čas nezaslán
Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí čas nezaslán
Městská knihovna Louny 13:11
Městská knihovna Luby u Chebu 7 min.
Městská knihovna Luhačovice čas nezaslán
Obecní knihovna Hněvčeves čas nezaslán
Městská knihovna Nová Včelnice 9:03
Městská knihovna Nové Hrady 12:05
Městská knihovna Nové Sedlo 13:03
Městská knihovna a informační středisko Nový Bydžov 12:30
Obecní knihovna Obědovice čas nezaslán
Obecní knihovna Ořechov 14:32
ZŠ Ostrava - Hrabůvka, Školní informační centrum 11:59
Městská knihovna Ostrov 25:27
Místní knihovna v Pecce nedokončeno
Obecní knihovna Petrovice 22:35
Obvodní knihovna Doubravka 9 min., 11 let
Ústřední knih. pro děti a mládež Knihovny města Plzně 9:25
Knihovna města Police nad Metují 11:00
KZMP Postoloprty 35 min.
Základní škola Londýnská - knihovna čas nezaslán
Knihovna na Vinohradech, Praha čas nezaslán
Místní knihovna Praha Běchovice čas nezaslán
Městská knihovna Přelouč čas nezaslán
Obecní knihovna Radslavice čas nezaslán
Knihovna Rakvice čas nezaslán
Městská knihovna Rokycany 24 min.
Místní knihovna Roudnice nad Labem účast 14 dětí, 2 ze 3 počítačů v opravě – proto beseda + hra doma
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 14:46
Městská knihovna Rychnov nand Kněžnou 80 min.
Městská knihovna Rychnov u Jablonce nad Nisou 10:40
Místní knihovna Řepiště čas nezaslán
Městská knihovna Sedlčany 12 min.
Knihovna Sedlec u Libochovic chřipka
Městská knihovna Sezemice 65 min., 7. třída
Městská knihovna Slavičín 19:46
Městská knihovna Soběslav čas nezaslán
Městská knihovna Svitavy 11:32
Městská knihovna Šluknov čas nezaslán
Místní knihovna Štěpánkovice čas nezaslán
Městská knihovna Šternberk 6:04
Městská knihovna Štíty 26:00
Městská knihovna Tanvald 9:06
Školní knihovna při Základní škole, Trutnov 25:00
Městská knihovna Trutnov zúčastnily se děti starší 12 let
Knihovna Solany 75 min.
Městská knihovna Třešť 17:00
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 30 min.
Městské kulturní zařízení – Městská knihovna Uničov čas nezaslán
Městská knihovna Valašské Meziříčí čas nezaslán
Městská knihovna Veselí nad Moravou 13 min., 11 let
Městská knihovna Vratimov vítěz neurčen
Obecní knihovna Vřesina zasekávalo se – vítěz neurčen
Masarykova veřejná knihovna Vsetín čas nezaslán
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov čas nezaslán
Městská knihovna Vyšší Brod 21:28
Městská knihovna Zásmuky 19 min.
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 11:07
Městská knihovna Znojmo čas nezaslán
Městská knihovna Žatec – Pobočka Jih 18 min.
Městská knihovna Žatec 17 min.
Městská knihovna Železná Ruda 27:16
Městská knihovna Židlochovice 19 min.
Obecní knihovna Žihle 17:22

Partneři soutěže:Webowou diwočinou 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů vyhlašuje každoročně soutěž pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“, a to u příležitosti „Dne ochrany osobních údajů“. Dne 28. ledna 2011 bude vyhlášen již pátý ročník této soutěže.

V letošním roce se Úřad obrátil prostřednictvím Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR na knihovny s nabídkou ke spolupráci při uspořádání soutěže pro děti ve věku od 7 do 10 let v bezpečném a pohotovém užívání internetu. Vítězem soutěže se stane ten, kdo nejrychleji projde hru Webowou diwočinou a zároveň dokáže „osvobodit“ všechny zakleté postavičky. Hra, kterou vytvořila Rada Evropy a na jejíž české verzi se Úřad podílel, učí děti zábavnou formou pracovat s počítačem, chovat se na internetu bezpečně a také ohleduplně k ostatním. Navíc se děti při hře dozvědí mnoho důležitých informací o svých právech.

S hrou Webowou diwočinou se děti mohou v knihovnách seznámit již nyní a 28. ledna 2011 si ji budou moci „zahrát na čas“. Kdo má nejvíce automatizované návyky správného a bezpečného používání internetu, bude mít výhodu. Malé upomínky pro zúčastněné děti zašleme do všech knihoven, které se do soutěže zapojily – a stejně tak i drobné dárkové předměty pro vítěze knihovny.

Z vítězných časů z jednotlivých knihoven bude vybrán vůbec nejrychlejší „chodec“ Webowou diwočinou. Ten bude Úřadem pro ochranu osobních údajů pozván spolu s doprovodem dospělé osoby na dva dny na Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež do Zlína, kde mu bude předána předsedou Úřadu oficiálně cena a kde může využít akreditaci na festivalu a vychutnat si filmové projekce, které festival nabízí – a také se potkat s jeho hvězdnými hosty.


Wild Web Woods

Webowou diwočinou
Najdi cestu Webowou diwočinou a nauč se chovat bezpečně a ohleduplně na internetu.


Seznam zúčastněných knihoven

Kulturní středisko města Bechyně – městská knihovna Bechyně
Městská knihovna Bělá nad Radbuzou Bělá nad Radbuzou
Obecní knihovna Benešov nad Černou Benešov nad Černou
Městská knihovna Blansko Blansko
Místní knihovna Bolatice Bolatice
Městská knihovna Bor Bor
Obecní knihovna Bory Bory
Knihovna městyse Brankovice Brankovice
Knihovna Jiřího Mahena v Brně Brno
Místní knihovna v Černilově Černilov
Městská knihovna Černošice Černošice
Městská knihovna Český Těšín Český Těšín
Městská knihovna Český Těšín II Český Těšín
Městská knihovna Český Těšín III Český Těšín
Místní knihovna Dětmarovice Dětmarovice
Místní knihovna Dobrá, přís.org. Dobrá
Městská knihovna Dobruška Dobruška
Obecní knihovna Dobřenice Dobřenice
Městská knihovna Doksy Doksy
Městská knihovna a infocentrum Dolní Bousov Dolní Bousov
Městská knihovna Dolní Kounice Dolní Kounice
Městská knihovna Havířov Havířov-Město
Městská knihovna Havířov-Podlesí, oddělení pro děti Havířov-Podlesí
Místní knihovna Havlíčkova Borová Havlíčkova Borová
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Městská knihovna Hodonín Hodonín
Městská knihovna Horažďovice Horažďovice
Obecní knihovna Horní Ředice Horní Ředice
Knihovna města Hradce Králové Hradec Králové 1
Obecní knihovna Husinec Husinec
Knihovna městyse Chlum u Třeboně Chlum u Třeboně
Městská knihovna Chodov Chodov
Městská knihovna Chrudim Chrudim
Městská knihovna Janovice nad Úhlavou Janovice nad Úhlavou
Městská knihovna Jaroměř – pobočka Josefov Jaroměř-Josefov
Pravdova knihovna Jarošov nad Nežárkou
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně Jičín
Kardašova Řečice Kardašova Řečice
Místní knihovna Krabčice Krabčice u Roudnice nad Labem
Městská knihovna Králíky Králíky
Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Kraslice
Knihovna Kroměřížska, přísp. org. Kroměříž
Městská knihovna Libáň Libáň
Krajská vědecká knihovna v Liberci Liberec
Krajská vědecká knihovna v Liberci, pobočka Vesec Liberec 25
Knihovna Libníkovice Libníkovice
Městská knihovna Libochovice Libochovice
Příspěvková organizace Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích Litoměřice
Městská knihovna Litvínov Litvínov
Městská knihovna Loket Loket
Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí Lomnice nad Lužnicí
Městská knihovna Louny Louny
Městská knihovna Luby u Chebu Luby u Chebu
Městská knihovna Luhačovice Luhačovice
Obecní knihovna Hněvčeves Nechanice
Městská knihovna Nová Včelnice Nová Včelnice
Městská knihovna Nové Hrady Nové Hrady
Městská knihovna Nové Sedlo Nové Sedlo
Městská knihovna a informační středisko Nový Bydžov Nový Bydžov
Obecní knihovna Obědovice Obědovice
Obecní knihovna Ořechov Ořechov
ZŠ Ostrava- Hrabůvka, Školní informační centrum Ostrava
Městská knihovna Ostrov Ostrov
Místní knihovna v Pecce Pecka
Obecní knihovna Petrovice Petrovice u Karviné
Obvodní knihovna Doubravka Plzeň
Ústřední knih. pro děti a mládež Knihovny města Plzně Plzeň
Knihovna města Police nad Metují Police nad Metují
KZMP Postoloprty Postoloprty
Základní škola Londýnská - knihovna Praha 2
Knihovna na Vinohradech, Praha Praha 2 Vinohrady
Místní knihovna Praha Běchovice Praha Běchovice
Městská knihovna Přelouč Přelouč
Obecní knihovna Radslavice Radslavice
Knihovna Rakvice Rakvice
Městská knihovna Rokycany Rokycany
Místní knihovna Roudnice nad Labem Roudnice n. L.
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm Rožnov p. R.
Městská knihovna Rychnov nand Kněžnou Rychnov n. Kněžnou
Městská knihovna Rychnov u Jablonce nad Nisou Rychnov u Jablonce nad Nisou
Místní knihovna Řepiště Řepiště
Městská knihovna Sedlčany Sedlčany
Knihovna Sedlec u Libochovic Sedlec, pošta: Třebívlice
Městská knihovna Sezemice Sezemice
Městská knihovna Slavičín Slavičín
Městská knihovna Soběslav Soběslav
Městská knihovna Svitavy Svitavy
Městská knihovna Šluknov Šluknov
Místní knihovna Štěpánkovice Štěpánkovice
Městská knihovna Šternberk Šternberk
Městská knihovna Štíty Štíty
Městská knihovna Tanvald Tanvald
Školní knihovna při Základní škole, Trutnov Trutnov
Městská knihovna Trutnov Trutnov
Knihovna Solany Třebívlice
Městská knihovnaTřešť Třešť
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště Uherské Hradiště
Městské kulturní zařízení – Městská knihovna Uničov Uničov
Městská knihovna Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí
Městská knihovna Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou
Městská knihovna Vratimov Vratimov
Obecní knihovna Vřesina Vřesina
Masarykova veřejná knihovna Vsetín Vsetín
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov Vyškov
Městská knihovna Vyšší Brod Vyšší Brod
Městská knihovna Zásmuky Zásmuky
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín Zlín
Městská knihovna Znojmo Znojmo
Městská knihovna Žatec – Pobočka Jih Žatec
Městská knihovna Žatec Žatec
Městská knihovna Železná Ruda Železná Ruda
Městská knihovna Židlochovice Židlochovice
Obecní knihovna Žihle Žihle

Partneři soutěže:


 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Pro mládež > Soutěže > Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! > Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 5. ročník

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém