Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním tzv. alternativní taxislužby Liftago (společnost ADLER Mobility, s.r.o.)

 
 
 
Na základě kontrolního plánu pro rok 2018 provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností při zpracování osobních údajů cestujících a řidičů v souvislosti s provozem aplikace tzv. alternativní taxislužby Liftago, kterou provozuje a poskytuje společnost ADLER Mobility, s.r.o.

Kontrolující v této věci prověřili zejména shromažďování, uchování, poskytování a likvidaci osobních údajů (retenční politiku), a to z pohledu základních zásad zpracování osobních údajů stanovených čl. 5 nařízení (EU) 2016/679 a zákonnosti zpracování dle čl. 6 tohoto nařízení. Dále se zaměřili na dodržování práv subjektů údajů, a to jak v souvislosti s transparentností a plněním informační povinnosti dle čl. 12 a 13 nařízení (EU) 2016/679 a právem na přístup k osobním údajům dle čl. 15 tohoto nařízení, tak v souvislosti s právem na opravu a výmaz dle čl. 16 a 17 tohoto nařízení a právem vznést námitku dle čl. 21 předmětného nařízení.  Kontrolující zjistili, že společnost umožňuje udělování souhlasů strukturovaně dle jednotlivých účelů prostřednictvím aplikace Liftago.

Úřad zkontroloval také plnění povinností správce při přijetí vhodných technicko-organizačních opatření dle čl. 24 nařízení (EU) 2016/679, uzavřené zpracovatelské smlouvy a zabezpečení osobních údajů dle čl. 32 a 33 tohoto nařízení.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.

Doporučení:

Úřad se zpracováním osobních údajů v souvislosti se službami sdílené ekonomiky dlouhodobě zabývá. Máte-li podezření, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, obraťte se s žádostí o vysvětlení a informace v první řadě na správce, který dané zpracování provádí. Správce je zásadně povinen Vaši žádost vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. Nevyřídí-li správce žádost včas nebo nejste-li s vyřízením spokojen, můžete se obrátit na Úřad. Úřadu je nutno doložit žádost a případnou reakci správce na ni.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Prodej zboží a služeb > Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním tzv. alternativní taxislužby Liftago (společnost ADLER Mobility, s.r.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém