Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Nevyžádaná obchodní sdělení - 2. pololetí

 

Společnost AYZU s.r.o., nyní inComputer s.r.o.

 
 
 
Na základě sedmi podnětů byla provedena kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 480/2004 Sb. při rozesílání obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Kontrolovaná osoba ve svém vyjádření uvedla, že obchodní sdělení byla odeslána po předchozích souhlasech adresátů, které byly uděleny prostřednictvím vyplněného letáku (formuláře). Kontrolou však bylo zjištěno, že z poskytnutých formulářů není jednoznačně patrné, kdy měl být souhlas učiněn, dále nebyl uveden ani podpis jednotlivých osob. V rámci hodnocení, zda bylo zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., bylo přihlédnuto též k vyjádřením stěžovatelů, kteří shodně uvedli, že souhlas nebyl udělen a předmětné formuláře nevyplnili. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tak nebylo možné takovýto formulář považovat za prokázání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba porušila povinnost stanovenou v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Za uvedené porušení byla kontrolované osobě uložena sankce ve výši 10.500 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém