Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Společnost GlobalAdvertisement s.r.o. - archiv dokumentů

 
 
 
Na základě 675 podnětů provedl Úřad kontrolu týkající se dodržování zákona č. 480/2004 Sb. v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení.

Kontrolující zjistili, že kontrolovaná osoba porušila povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Kontrolující dále dospěli k závěru, že došlo také k porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., neboť obchodní sdělení neobsahovala jednoznačné označení toho, jehož jménem se komunikace uskutečňuje.

V souvislosti s dodržováním podmínky stanovené v § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb. kontrolující zjistili, že některá obchodní sdělení obsahovala možnost odkazu k odhlášení, v některých obchodních sděleních bylo uvedeno telefonní číslo pro odhlášení, a některá obchodní sdělení neobsahovala žádnou informaci ke způsobu odhlášení ze zasílání obchodních sdělení.

Skutečnost, zda byla funkční odesílající e-mailová adresa, tedy zda na ni bylo možno odeslat žádost o odhlášení ze zasílání obchodních sdělení, již však nebylo v době kontroly možno s jistotou zjistit, ani žádný z adresátů ve své stížnosti neuváděl, že by odmítnutá zasílání obchodních sdělení zaslané v podobě odpovědi na zaslané obchodní sdělení (RE:) bylo nedoručitelné. Též již nebylo možno jednoznačně prokázat, zda byl příslušný odkaz či telefonní číslo uvedené v zaslaných obchodních sděleních v době jejich rozesílky funkční či nikoli a zda v případě adresátů, kteří této možnosti pro odhlášení využili, bylo další obchodní sdělení zasláno po jejich odmítnutí či nikoli. Z výše uvedených důvodů tak kontrolující konstatovali, že již nelze s jistotou prokázat, zda byla podmínka uvedená v § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb. náležitě splněna.

Kontrolovaná osoba zasílala obchodní sdělení týkající se nabídek zboží a služeb různých internetových obchodů, a je tedy prokazatelným odesílatelem předmětných obchodních sdělení. Kontrolovaná osoba v průběhu kontroly tvrdila, že e-mailové adresy pocházejí z různých zdrojů, například z tzv. Kola štěstí. Nijak však nedoložila, resp. neprokázala právní titul, respektive souhlas k zasílání obchodních sdělení na předmětné e-mailové adresy. Původ e-mailových adres přitom není možné považovat za prokazatelný souhlas k zasílání obchodních sdělení dle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.

Úřad v rámci kontroly zjistil spojitost a provázanost několika společností s tím, že se jedná o společnosti, které jsou zapojeny do některých z affialite programů. Kontrolovaná osoba byla v šetřených případech v pozici rozesílatele obchodních sdělení. Společnosti uvedené v tomto kontrolním zjištění byly pak označeny jako šiřitelé obchodních sdělení v postavení příkazce – zadavatele obchodních sdělení, neboť zapojením do affiliate programu šířily a iniciovaly zadání samotných rozesílek obchodních sdělení.

Úřad ve věci zahájí řízení o přestupku.

Kontrola byla provedena oddělením nevyžádaných sdělení.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém