Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Společnost Hadys corp. s.r.o.

 
 
 
Na základě 40 podnětů provedl Úřad kontrolu týkající se dodržování zákona č. 480/2004 Sb. v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení.

Kontrolovaná osoba dokládala udělení souhlasů uživatelů předmětných e-mailových adres se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím snímků obrazovky svého systému, ve kterých byl ke každé e-mailové adrese uveden pouze čas registrace a uživatelské jméno. Nebyla však uvedena internetová stránka, na které měla registrace proběhnout.

Stěžovatelé shodně uvedli, že odesílateli neudělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, ani se neregistrovali na žádných z uváděných internetových stránek. Kontrolující v průběhu kontroly zjistili, že na zadanou e mailovou adresu je zasílán potvrzující e-mail s aktivačním odkazem, který je nutné pro aktivaci dané registrace potvrdit.

Kontrolovaná osoba však tyto potvrzující e maily nebo jiné důkazy o provedených registracích nebyla schopna doložit, a tudíž neprokázala udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. V průběhu kontroly současně nebylo možno zjistit, zda výše uvedený double opt-in byl používán již v době registrace stěžovatelů.

Kontrolující tak zjistili, že kontrolovaná osoba porušila povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.

Ve vztahu k části obchodních sdělení dospěli kontrolující k závěru, že kontrolovaná osoba nesplnila podmínku stanovenou v § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož předmětné zprávy nebyly jasně a zřetelně označeny jako obchodní sdělení. Označení těchto sdělení byla značně zavádějící a ani z jejich názvu (předmětu) nebylo možno zjistit, že se jedná o obchodní nabídku.

Kontrolující dále vyhodnotili všechna obchodní sdělení, která byla součástí jednotlivých stížností, a dospěli k závěru, že u všech zaslaných obchodních sdělení kontrolovaná osoba porušila také § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., neboť neuvedla identifikaci odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje. Kontrolovaná osoba odesílala obchodní sdělení ve prospěch různých společností, přičemž v nich nebyla uvedena totožnost společnosti, v jejíž prospěch bylo dané obchodní sdělení kontrolovanou osobou zasíláno.

Kontrolovaná osoba u části zaslaných obchodních sdělení dále porušila § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb., když zaslala obchodní sdělení bez platné adresy, na kterou je možné přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si adresáti nepřejí další zasílání obchodních sdělení.

Za toto jednání Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 80 000 Kč.

Kontrola byla provedena oddělením nevyžádaných sdělení.

Doporučení:

Úřad v souvislosti s dodržováním podmínky stanovené v § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb. (označení obchodních sdělení) doporučuje, aby zprávy obsahující obchodní sdělení byly označovány jako obchodní sdělení již v předmětu zprávy, a to například výslovným spojením „obchodní sdělení“, „OS“, „newsletter“ apod. nebo aby toto označení bylo patrné alespoň z odesílajících e mailových adres.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém