Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly

 

Společnost Luxury Prague Life s.r.o.

 
 
 
Na základě 21 podnětů provedl Úřad kontrolu týkající se dodržování zákona č. 480/2004 Sb. v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení.

Kontrolující zjistili, že kontrolovaná osoba porušila povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Kontrolující dále dospěli k závěru, že došlo také k porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., neboť obchodní sdělení (s výjimkou jednoho) neobsahovala jednoznačné označení toho, jehož jménem se komunikace uskutečňuje.

Zároveň nebylo v rámci kontroly prokázáno, že by kontrolovaná osoba postupovala v rozporu s § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb., tedy že by zasílala obchodní sdělení bez platné adresy, na kterou je možné přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si adresáti nepřejí další zasílání obchodních sdělení, neboť ve všech obchodních sděleních byla v zápatí zpráv uvedena možnost odkazů k odhlášení z odběru newsletteru.

Za toto jednání Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 40 000 Kč.

Kontrola byla provedena oddělením nevyžádaných sdělení.

Doporučení:

Úřad v souvislosti s dodržováním podmínky stanovené v § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb. (uvedení totožnosti odesílatele) sděluje, že obchodní sdělení musí obsahovat identifikaci té fyzické nebo právnické osoby, jejíž výrobky, zboží či služby jsou obchodním sdělením propagovány. Pro takové označení je třeba uvést jasnou identifikaci podnikatele, tedy jasné uvedení obchodní firmy, jména s dodatky a případně i dalších identifikátorů, jako např. IČO společnosti (dalším identifikátorem by mohlo být např. sídlo, DIČ, adresa provozovny).

Úřad dále poukazuje na to, že adresát obchodního sdělení musí mít k této informaci přístup již v samotném obchodním sdělení, a proto uvedení například odkazu, který by adresáta přesměroval na stránku toho, v čí prospěch je obchodní sdělení zasíláno, není dostatečným označením takové osoby.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém