Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Společnost SCM

 
 
 

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce databáze, rozesílání newsletterů (direct mailing). Tyto povinnosti vyplývají z § 7, který upravuje podmínky pro šíření obchodních sdělení, zákona č. 480/2004 Sb., a týkají se šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Kontrolovaný subjekt však na oznámení o zahájení kontroly, rozšíření kontroly a další výzvu Úřadu nikterak nereagoval. Kontrolující tak uložil za tuto nesoučinnost pořádkovou pokutu ve výši 100 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolovaná osoba nedoložila a neprokázala, že na předmětné e-mailové adresy byla obchodní sdělení zaslána po předchozím souhlasu adresátů, nebo že by byli adresáti jejími zákazníky a naopak stížnosti adresátů obchodních sdělení dokládají, že souhlas neposkytli, bylo tak kontrolou zjištěno porušení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V současné době je s tímto subjektem vedeno správní řízení o uložení pokuty, rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém