Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Nevyžádaná obchodní sdělení - 1. pololetí > Společnost Traffic7 s.r.o.

 

Společnost Traffic7 s.r.o.

 
 
 

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce různých společností (českých i zahraničních). Kontrolovaná osoba tak rozesílala obchodní sdělení ve prospěch více subjektů. Tyto povinnosti vyplývají z § 7, který se týká šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a upravuje podmínky pro šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Jednalo se o opakované porušení (již v roce 2014 byla provedena kontrola s výsledkem – porušení § 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Na oznámení o zahájení kontroly a několikeré rozšíření kontroly a výzvy kontrolovaný subjekt nereagoval a kontrolující tak uložil kontrolovanému subjektu sankci ve výši 200 tis. Kč. I přes tuto skutečnost bylo kontrolujícím prokázáno porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy porušení povinnosti zasílat obchodní sdělení pouze po předchozím prokazatelném souhlasu adresátů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o rozsáhlou kontrolu co do počtu stížností, i do složitosti prokazování (více subjektů, v jejichž prospěch byla obchodní sdělení zasílána, řetězení objednavatelů marketingových služeb atd.) nemohla tak být s ohledem na § 12 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. sankce za toto porušení již uložena.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém