Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Společnost www.služby.cz s.r.o.

 
 
 
Na základě 21 doručených stížností byla vedena kontrola povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb. týkajících se rozesílání obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Jednalo se o zasílání obchodních sdělení formou e-mailu (v jednom případě formou SMS). Kontrolovaná osoba nedoložila a neprokázala, že na předmětné e-mailové adresy a telefonní číslo stěžovatelů byla obchodní sdělení zaslána po předchozím souhlasu adresátů nebo že by byli adresáti jejími zákazníky. Naopak stížnosti adresátů předmětných obchodních sdělení a následná vyjádření většiny z nich dokládají, že tomu tak nebylo. V rámci prováděné kontroly tedy bylo konstatováno porušení povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy šířit obchodní sdělení pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Námitkám podaným proti kontrolním zjištěním předsedkyně Úřadu nevyhověla. V návaznosti na uvedené jednání byla kontrolované osobě uložena sankce ve výši 25.000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém