Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2016 > Standard EU pro elektronickou fakturaci

 

Standard EU pro elektronickou fakturaci

 
 
 

21. ledna 2016

Jedná se o přípravu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Odstavec 7 preambule přímo uvádí: „Pouhý obrázkový soubor by neměl být považován za elektronickou fakturu pro účely této směrnice.“

Věcná působnost směrnice je sice omezena na veřejné zakázky, ale vzhledem k tomu, že by nemělo logiku mít dvojí typ faktur, standard by měl používat i soukromý sektor, což zohledňuje odstavec 22 preambule směrnice 2014/55/EU. Podle řádků 47–8 předlohy standardu má přechod z listinných faktur na elektronické zajistit úspory ve výši 40 mld. € ročně.

Odstavec 20 preambule směrnice 2014/55/EU stanoví: „Jelikož elektronické faktury mohou obsahovat osobní údaje, měla by Komise rovněž požadovat, aby evropská norma pro elektronickou fakturaci brala ohled na ochranu osobních údajů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (12) a na zásadu ochrany údajů již ve fázi návrhu, zásadu proporcionality a zásadu minimalizace údajů.“ Ochrany osobních údajů se týká rovněž odstavec 36: „Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (14) a vydal dne 11. listopadu 2013 (15) stanovisko. Ve svém stanovisku zveřejnil doporučení k zajištění dostatečné ochrany údajů při uplatňování této směrnice. Tato doporučení by měla být zohledněna při vypracovávání evropské normy pro elektronickou fakturaci a při zpracovávání osobních údajů veřejnými zadavateli a zadavateli. Mělo by být zejména jasně stanoveno, že stávající zákony týkající se ochrany údajů platí rovněž v oblasti elektronické fakturace a že zveřejňování osobních údajů pro účely transparentnosti a odpovědnosti musí být ve vyváženém poměru s ochranou soukromí.“ Autoři předlohy standardu na p. 111 vyhodnotili: „Příslušné služby od Evropské komise byly zahrnuty během přípravy modelu klíčových prvků faktury a bylo potvrzeno, že požadavky na ochranu dat nemají žádný dopad.“   ÚOOÚ neuplatnil žádné připomínky.

sp. zn. UOOU-00036/16

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2016 > Standard EU pro elektronickou fakturaci

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém