Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Předávání osobních údajů do zahraničí > Nástroje zajištující osobním údajům předávaným do třetích zemí přiměřenou úroveň ochrany > Standardní smluvní doložky

 

Standardní smluvní doložky

 
 
 

Standardní smluvní doložky představují vzorový text smlouvy mezi správcem osobních údajů, který hodlá předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii, resp. mimo EHP, a příjemcem osobních údajů v této třetí zemi. Jedná se o tzv. samoregulační nástroj pro předání osobních údajů do třetích zemí, přičemž správce sám přijímá přímou odpovědnost za zajištění bezpečnosti předávaných údajů.

Evropská komise definovala tyto vzorové texty ve svých rozhodnutích, aby vytvořila efektivní a jednoduchý nástroj k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů i po jejich předání příjemci ve třetích zemích s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů.

Pokud správce osobních údajů uzavře s příjemcem osobních údajů ve třetí zemi smlouvu, jejíž součástí budou standardní smluvní doložky obsažené v některém z níže uvedených rozhodnutí Evropské komise, nemusí žádat Úřad o povolení ve smyslu § 27 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. Předání osobních údajů proběhne v režimu ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. „na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie“.

Pro případ předání osobních údajů zpracovateli osobních údajů do třetích zemí jsou určeny standardní smluvní doložky, které jsou přílohou Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice 95/46/ES.

Pro případ předání osobních údajů novému správci osobních údajů do třetích zemí lze použít buď standardní smluvní doložky obsažené v Rozhodnutí Komise ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES; nebo standardní smluvní doložky obsažené v Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/497/ES, pokud jde o zavádění alternativního souboru standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů do třetích zemí.

Další informace, včetně často kladených otázek (FAQ) a anglických znění výše uvedených rozhodnutí Komise, naleznete na webových stránkách Evropské komise.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém