Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Standardní smluvní doložky

 
 
 
Standardní smluvní doložky (Standard Model Clauses, Standard Contractual Clauses) jsou jedním z nástrojů pro vytvoření vhodných záruk ochrany osobních údajů ve třetí zemi s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. 

Standardní smluvní doložky představují vzorový text smlouvy mezi vývozcem osobních údajů (správce nebo zpracovatel), který hodlá předat osobní údaje do třetí země (tzn. mimo Evropskou unii, resp. mimo EHP) nedisponující odpovídající úrovní ochrany, a dovozcem osobních údajů v této třetí zemi (správce nebo zpracovatel). 

Standardní smluvní doložky jsou definovány rozhodnutími Evropské komise. Komise přitom může koncipovat text standardních smluvních doložek z vlastní iniciativy, nebo schvaluje standardní smluvní doložky předložené dozorovým úřadem některé z členských zemí.   

V současné době jsou k dispozici univerzální standardní smluvní doložky, které jsou přílohou Prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 15. června 2021 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle nařízení 2016/679.   

Tyto univerzální standardní smluvní doložky pokrývají všechny běžné scénáře předávání (předání správce-správci, správce-zpracovateli, zpracovatel-zpracovateli, zpracovatel-správci), a to tím způsobem, že vedle obecných doložek, které mají stejné ustanovení pro všechny scénáře, jsou zde modulární doložky, jejichž znění se pro jednotlivé scénáře liší, takže vývozce osobních údajů musí vybrat modul odpovídající jeho předávání.   

Jestliže vývozce osobních údajů, nejlépe ve spolupráci s potenciálním dovozcem osobních údajů, vyhodnotí okolnosti konkrétního předávání (především legislativu třetí země ve vztahu k předávaným údajům) tím způsobem, že si nevyžadují žádné dodatečné záruky ve smyslu rozsudku Schrems II, pak smlouva mezi vývozcem osobních údajů a dovozcem osobních údajů ve třetí zemi, jejíž součástí jsou standardní smluvní doložky, poskytuje vhodné záruky ochrany osobních údajů ve třetí zemi s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. 

Znění výše uvedených standardních smluvních doložek ve všech evropských jazycích naleznete také na webové stránce Evropské komise. Užitečné mohou být i často kladené otázky (FAQ) vypracované WP29 ještě v režimu směrnice 95/46/ES.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém