Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů obsažených v základním registru obyvatel a evidenci obyvatel statutárním městem (statutární město Frýdek-Místek)

 

Standardní smluvní doložky

 
 
 
Standardní smluvní doložky (Standard Model Clauses, Standard Contractual Clauses) jsou jedním z nástrojů pro vytvoření vhodných záruk ochrany osobních údajů ve třetí zemi s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů.

Standardní smluvní doložky představují vzorový text smlouvy mezi správcem osobních údajů, který hodlá předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii, resp. mimo EHP, a příjemcem osobních údajů v této třetí zemi.

Pokud tedy správce osobních údajů uzavře s příjemcem osobních údajů ve třetí zemi smlouvu, jejíž součástí budou standardní smluvní doložky obsažené v některém z níže uvedených rozhodnutí Evropské komise, vytvoří tak vhodné záruky ochrany osobních údajů ve třetí zemi s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů.

Standardní smluvní doložky jsou definovány rozhodnutími Evropské komise. Komise přitom může koncipovat text standardních smluvních doložek z vlastní iniciativy, nebo schvaluje standardní smluvní doložky předložené dozorovým úřadem některé z členských zemí.

V současné době jsou k dispozici tři níže uvedená rozhodnutí Komise o standardních smluvních doložkách, která byla přijata ještě v režimu čl. 26 (4) směrnice 95/46/ES. Tato rozhodnutí zůstávají podle čl. 46 (5) obecného nařízení v platnosti i v režimu nařízení, dokud Komise nerozhodne jinak.

Komise si uvědomuje urgentní potřebu dané standardní smluvní doložky přizpůsobit novému nařízení, avšak i z důvodu dosud nerozhodnuté předběžné otázky, kterou nedávno předložil irský Nejvyšší soud Evropskému soudnímu dvoru v kauze známé pod názvem Schrems II, a jejíž řešení nepochybně výrazně ovlivní výklad odpovídající úrovně ochrany osobních údajů a standardních smluvních doložek, nelze zatím očekávat od Komise žádnou akci v tomto směru.


Platné standardní smluvní doložky:

Pro případ, kdy správce osobních údajů v EU hodlá předat osobní údaje novému správci do třetí země, lze použít jedny ze dvou sad standardních smluvních doložek obsažených vždy v příloze následujících rozhodnutí Komise:
Pro případ, kdy správce osobních údajů v EU hodlá předat osobní údaje zpracovateli osobních údajů do třetí země, jsou určeny standardní smluvní doložky, které jsou přílohou následujícího rozhodnutí Komise.

Na tomto místě je třeba upozornit, že smluvní vztah, který ošetří předání osobních údajů zpracovateli do třetí země, musí zahrnovat jak zpracovatelskou smlouvu se všemi náležitostmi vyžadovanými čl. 28 obecného nařízení, tak i výše uvedené standardní smluvní doložky, přičemž může jít o dva oddělené smluvní dokumenty nebo o jeden integrovaný smluvní dokument:
  • Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.
Znění výše uvedených standardních smluvních doložek ve všech evropských jazycích naleznete na webové stránce Evropské komise. Užitečné mohou být i často kladené otázky (FAQ) vypracované WP29 ještě v režimu směrnice 95/46/ES.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém