Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Stanovisko evropských úřadů pro ochranu osobních údajů k návrhu rozhodnutí rady o posílení přeshraniční spolupráce

 
 
 

Pracovní skupina pro policii a justici 1, pověřená všemi evropskými úřady pro ochranu osobních údajů dohlížet na otázky ochrany dat ve třetím pilíři, vzala na vědomí podnět patnácti členských států k přijetí Rozhodnutí Rady o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti ("návrh rozhodnutí Rady k Prümské úmluvě ". Dále vzala na vědomí, že výbor LIBE (Pozn. překl.: LIBE = Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs = parlamentní výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci) schválil dne 21. května 2007 svoji zprávu 2 o uvedeném podnětu a oceňuje zájem tohoto výboru o ochranu dat.

Pracovní skupina uznává potřebu účinných nástrojů pro výměnu informací spojených s prosazováním práva v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Jak již bylo zdůrazněno při několika příležitostech včetně textu Haagského programu, v demokratické společnosti je účinné prosazování práva přijatelné pouze tehdy, je-li založeno na systému ochrany dat, který je harmonizovaný a na vysoké úrovni. Je nezpochybnitelné, že základní práva občanů je třeba plně respektovat.

Posláním všech evropských úřadů pro ochranu osobních údajů je zajistit, aby při přijímání rozhodnutí o nových právních nástrojích, zvláště tvůrci zákonů v EU, byla nastolena rozumná rovnováha mezi veřejným zájmem při prosazování práva a základními právy občanů. Citlivá povaha vyměňovaných informací a dopad, který to může mít na jednotlivce, odůvodňuje takové důkladné monitorování včetně přiměřeného posouzení a vyhodnocení ochrany dat v pravý čas. Totéž se vztahuje rovněž na potřebu konzultace s evropskými úřady pro ochranu osobních údajů ještě před přijetím jakýchkoli prováděcích opatření.

Jako součást snahy o zdokonalení boje proti zločinu zavádí předložený podnět nástroj, který se týká konkrétně výměny údajů o DNA, otiscích prstů a registraci vozidel mezi orgány prosazujícími právo, a to tak, že jim umožňuje přístup do národních databází. Tento podnět obsahuje soubor pravidel na ochranu dat speciálně upravený pro tuto konkrétní výměnu. Je však nezbytné, aby byl nejdříve vytvořen obecný rámec ochrany dat poskytující vysokou úroveň této ochrany, jak je nastíněno v návrhu rámcového rozhodnutí Rady. To již bylo zdůrazněno Evropským parlamentem a všemi evropskými úřady pro ochranu osobních údajů 3.

Jsme plně přesvědčeni, že opravdové úsilí německého předsednictví dosáhnout přijetí takového rámcového rozhodnutí řádně zohlední nezbytné bezpečnostní záruky pro ochranu základních práv občanů.

V tomto ohledu je třeba vzít na vědomí, že návrh rozhodnutí Rady k Prümské úmluvě obsahuje mnoho odkazů na uplatnění národních právních předpisů, včetně právních předpisů týkajících se ochrany dat, aniž by byla zajištěna dostatečná harmonizace. Například důvody pro zpracování dat DNA a otisků prstů, mechanismy takového zpracování, stejně jako kontrola a nezávislý dohled nad zpracováním, jsou ponechány na národních právních předpisech. Dále je nejasné, která pravidla se použijí při dalším předávání dat do třetích zemí v případě dat získaných přístupem do databází jiných členských států. Ve své deklaraci přijaté v Larnace dne 11. května 2007 evropské úřady pro ochranu osobních údajů již zdůraznily, že napříč Evropskou unii se právní předpisy ochrany osobních údajů použitelné při prosazování práva liší svou povahou a podstatou, a proto zcela jistě neposkytují harmonizovaný přístup ochrany dat ve vztahu k informacím při prosazování práva, právům subjektů údajů a účinnému nezávislému dohledu.

Kromě tohoto nedostatku harmonizovaného přístupu, zvláště pak s ohledem na zpracování DNA a otisků prstů v celé EU, rozdíly v národních předpisech k ochraně dat a v některých případech nedostatek nezávislého dozoru a/nebo kontrolních mechanismů jasně ukazují, že buď by návrh rozhodnutí Rady k Prümské úmluvě měl stanovit mechanismus pro odstranění těchto nedostatků 4, nebo by jeho vstup v platnost měl být podmíněn dřívějším přijetím rámcového rozhodnutí o ochraně dat při soudní a policejní spolupráci.


1 Zřízená na Jarní konferenci evropských úřadů pro ochranu osobních údajů v Usnesení přijatém v Larnace dne 11. května 2007 za účelem sledování vývoje v oblasti prosazování práva, navrhování a přípravy všech nezbytných kroků, které je třeba Konferencí učinit v této oblasti.

2 Zpráva přednesená p. Correjem, dokument č. 2007/0804(CNS)

3 Deklarace z Krakova 2005, Budapešti 2006, Londýna 2006 a Larnaky 2007. Viz též: Stanovisko Evropského komisaře pro ochranu dat ze dne 4. dubna 2007.

4 Viz také Deklarace z Vratislavi z roku 2005 vyzývající k strukturovanému fóru úřadů pro ochranu dat, ve kterém by se mohly posoudit důsledky ochrany dat nových podnětů ve třetím pilíři.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Mezinárodní aktivity Úřadu > Konference komisařů ochrany dat a soukromí > Evropské konference komisařů ochrany dat a soukromí > Larnaca 2007 > Stanovisko evropských úřadů pro ochranu osobních údajů k návrhu rozhodnutí rady o posílení přeshraniční spolupráce

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém