Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Statutární město Chomutov - zabezpečení osobních údajů

 

Statutární město Chomutov - zabezpečení osobních údajů

 
 
 
Na základě podnětu, dle kterého mělo dojít ke zneužití údajů z informačního systému Centrálního registru vozidel (jehož součástí je Registr silničních vozidel), provedl Úřad kontrolu zpracování osobních údajů u statutárního města Chomutov. Bývalá zaměstnankyně kontrolované osoby měla využít informace z Centrálního registru vozidel v občanskoprávním řízení před soudem.

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů v Registru silničních vozidel je správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. Ministerstvo dopravy a kontrolovaná osoba je při výkonu přenesené působnosti v této oblasti v postavení zpracovatele osobních údajů dle § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb. Úřad prověřil technicko-organizační opatření přijatá k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů dle § 13 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů), přičemž je vyhodnotil jako dostatečná. Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba stanovila svým zaměstnancům povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů z Centrálního registru vozidel dostatečně určitým a prokazatelným způsobem. Předmětné nakládání s osobními údaji tedy nebylo výsledkem systémového pochybení kontrolované osoby.

V situaci, kdy nelze vyloučit, že osobní údaje bylo možné získat i z jiných, veřejně dostupných zdrojů, popř. i vlastní aktivitou, pak nebylo možné učinit ani jednoznačný závěr o odpovědnosti konkrétního zaměstnance za porušení § 15 zákona č. 101/2000 Sb. (povinnost mlčenlivosti).

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém