Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Předávání osobních údajů do zahraničí > Nástroje zajištující osobním údajům předávaným do třetích zemí přiměřenou úroveň ochrany > Štít soukromí („Privacy Shield“) – předání osobních údajů do Spojených států amerických

 

Štít soukromí („Privacy Shield“) – předání osobních údajů do Spojených států amerických

 
 
 

Spojené státy americké se řadí k tzv. třetím zemím s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. Předání osobních údajů do Spojených států je tedy možné ošetřit standardními smluvními doložkami nebo závaznými podnikovými pravidly.

Jako zvláštní nástroj k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů i po jejich předání příjemci do Spojených států amerických vytvořila Evropská komise společně s vládními orgány Spojených států amerických systém „štítu soukromí“ („Privacy Shield“), který je definován Rozhodnutím Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Pokud se tedy příjemce osobních údajů ve Spojených státech přihlásil k dodržování zásad systému „Privacy Shield“, nemusí předávající správce osobních údajů žádat Úřad o povolení ve smyslu § 27 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. Předání osobních údajů proběhne v režimu ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. „na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie“.

Evropská komise rovněž vydala „průvodce štítem soukromí“, kde občané členských států naleznou přehledný postup, jak podat stížnost a uplatnit další práva subjektů údajů vůči americkým firmám přihlášeným v programu štít soukromí.

Jádro štítu soukromí představuje Annex II výše uvedeného rozhodnutí Komise. Annex II obsahuje plný text zásad štítu soukromí, k jejichž dodržování se zavazují američtí dovozci osobních údajů z Evropské unie zapsaní do seznamu štítu soukromí. Systém štítu soukromí je přitom vystavěn v podstatě stejným způsobem, jakým fungoval systém bezpečného přístavu („Safe Harbor“). Štít soukromí však oproti bezpečnému přístavu má navíc řadu prvků, které by měly zajistit reálnou ochranu osobních údajů a uplatnění práv subjektů údajů. Mezi tyto prvky patří:

  • závazek federálního ministerstva obchodu (Department of Commerce), že transparentním způsobem povede webové stránky se seznamem organizací zapojených do štítu soukromí; že bude provádět kontroly, zda organizace plní své povinnosti vyplývající z přihlášení se k zásadám štítu soukromí včetně zveřejněné privacy policy a každoročního obnovení certifikace, a že v případě neplnění bude přistupovat k vyškrtnutí organizace ze seznamu štítu soukromí;
  • každoroční společný audit fungování štítu soukromí za účasti Evropské komise, federálního ministerstva obchodu a federální obchodní komise (Federal Trade Commission);
  • výslovné uvedení odpovědnosti organizace za předání osobních údajů dalším stranám, přičemž tito další příjemci v případě správců musí poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů, v případě zpracovatelů musí být předání zajištěno smlouvou;
  • proces řešení stížností subjektů údajů v arbitrážním řízení před třemi zvolenými arbitry z „arbitrážního panelu“ (příloha 1 Annexu II);
  • institut nezávislého ombudsmana pro řešení stížností na zpracování osobních údajů americkými zpravodajskými službami a žádostí o přístup k datům podávaných evropskými subjekty údajů prostřednictvím evropských vládních institucí dohlížejících na činnost zpravodajských služeb (Annex III).

V rámci vyjednávání definitivního textu výše uvedeného rozhodnutí byly do značné míry zohledněny kritické připomínky pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle čl. 29 směrnice 95/46/ES shrnuté ve stanovisku WP 238 (Stanovisko 1/2016 k návrhu rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí) a stanovisku evropského komisaře ochrany osobních údajů (Tiskové prohlášení EDPS ze dne 30. května 2016).

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Předávání osobních údajů do zahraničí > Nástroje zajištující osobním údajům předávaným do třetích zemí přiměřenou úroveň ochrany > Štít soukromí („Privacy Shield“) – předání osobních údajů do Spojených států amerických

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém