Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Stížnost

 

!! Úřad upozorňuje na skutečnost, že není příslušným orgánem k projednání přestupku spočívajícího v zaslání nevyžádaného obchodního sdělení prostřednictvím datové schránky. V případě těchto stížností se prosím obraťte přímo na ministerstvo vnitra, které je příslušným úřadem dle § 26c zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 


Pro vytištění zaslané stížnosti je třeba mít nainstalován Adobe Reader.
Pro správné zobrazení sestavy PDF pod Linuxem je třeba mít nainstalován font Arial.

Upozornění: Subjekty ze zákona povinné komunikovat prostřednictvím datové schránky mohou i nadále využívat pro podání stížnosti na nevyžádané obchodní sdělení tento elektronický formulář. Po vyplnění všech požadovaných údajů a odeslání se vyplněný formulář zobrazí ve formátu PDF, který je možné uložit a použít pro zaslání prostřednictvím Vaší datové schránky.

Podávám stížnost týkající se šíření obchodního sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), a v této souvislosti uvádím následující:

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém