Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás > Protikorupční opatření > Přijímání oznámení - whistleblowing

 

Stížnosti na porušení zákona č. 101/2000 Sb.

 
 
 

Příloha 2. k tiskové zprávě ÚOOÚ z 26. 6. 2001

     V roce 2000 se Úřad pro ochranu osobních údajů zabýval zhruba 40 písemnými stížnostmi ohledně zpracování osobních údajů, pro období od 1. 1. - 31. 5. 2001 toto číslo vzrostlo na téměř 70. Kromě toho byla Úřadu pro ochranu osobních údajů adresována řada ústních oznámení. Podání se týkala především  následujících problémových okruhů, k nimž byla zaujímána uvedená stanoviska:

1. Zásilkový obchod
     Hlavním problémem v této oblasti nejčastěji bývá nejasný zdroj a právní titul zpracovávaných osobních údajů (laicky řečeno: "oprávnění k jejich zpracování"). To je zřejmě způsobeno faktem, že většina dat byla získána ještě před účinností zákona č. 101/2000 Sb. a získání řádného právní titulu je jak materiálně, tak časově náročné.

2. Poskytovatelé služeb
     Při zpracování osobních údajů ze strany poskytovatelů některých služeb (radiokomunikace, dopravní podniky, internetové firmy, peněžní ústavy apod.) byly jednak vyžadovány osobní údaje v nadměrném rozsahu, jednak poskytovatelé služeb často nedbali na získání řádného souhlasu subjektu údajů se zpracováním. V této sféře existuje i jistá tendence k výměně osobních údajů o klientech. Těm také bývají předkládány k podpisu souhlasy se zpracováním osobních údajů pro účely, které s vlastní službou přímo nesouvisejí.

3. Zpracování osobních údajů při výběru poplatků za komunální odpad
     V tomto případě bylo konstatováno, že snahy některých měst zakotvit registrační povinnost jednotlivých poplatníků jsou v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. Naproti tomu je zcela legitimní vyžadování registrace plátců. Změnu ovšem přinese od 1.1. 2002 zákon č. 185/2001 Sb.

4. Nadužívání rodného čísla
     Rodné číslo lze zpracovávat pouze, stanoví-li tak zvláštní zákon. Uvedená zásada je často porušována. V takových případech se jedná o nadbytečný údaj, který je třeba likvidovat.

5. Používání monitorovacích zařízení
     Lze souhlasit s nasazením monitorovacích zařízení ve veřejných prostorách, pokud je tento fakt monitorovaným subjektům sdělen. Je však třeba dbát na to, aby získané údaje byly řádně chráněny před zneužitím. Stejně tak se subjekty, které tuto činnost technicky zajišťují, je nezbytné uzavření smlouvy podle § 6 zákona č. 101/2000 Sb.

6. Poskytování údajů při vstupu do vymezených prostorů a budov
     Identifikace osoby při vstupu do neveřejných prostor není v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. Problémem však je vyžadování nadměrného rozsahu těchto dat a proces dalšího zpracování, kdy nejsou dostatečně chráněna před zneužitím, ani není stanovována lhůta pro jejich likvidaci.

7. Vedení evidence řidičů taxislužby
     V této souvislosti bylo konstatováno, že k vedení evidence řidičů taxislužby chybí řádný právní titul a věc bude nutno řešit legislativním opatřením. Zároveň ale není v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. vedení spisu v souvislosti s příslušným řízením a jeho zpřístupnění podle § 23 správního řádu.

8. Zveřejňování seznamu dlužníků
     Prosazovaný názor je, že jako právní titul pro tuto činnost nelze použít ustanovení § 5 odst. 2 písm. e/ zákona č. 101/2000 Sb. K uvedeným aktivitám proto byla vyslovována negativní stanoviska.

     Při ukládání nastíněných nápravných opatření Úřad pro ochranu osobních údajů musel respektovat ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. stanovící přechodnou lhůtu pro zpracování osobních údajů.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém