Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Pro mládež > Soutěže > Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! > Soutěž "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" 5. ročník > Gifíci – věková kategorie 7 – 10 let

 

Studijní návštěva pracovníků albánské Komise pro ochranu dat, 27.-28. 8. 2009

 
 
 

Úřad ve dnech 27. a 28. srpna opět hostil delegaci albánské Komise pro ochranu dat, která svůj zájem tentokrát zaměřila primárně na dvě oblasti – fungování registračního systému a PR aktivity Úřadu.

V registračním oddělení se albánští kolegové podrobně seznámili s elektronizací procesu přijímání a vyřizování oznámení o zpracování osobních údajů. Albánský úřad si uvědomuje, že elektronizace procesu hned od počátku fungování této instituce může výrazně zefektivnit fungování jeho registračního oddělení a ušetřit náklady na případné pozdější změny. Pozornost proto věnovali struktuře a funkcím internetového elektronického formuláře oznámení o zpracování osobních údajů, zajištění provozu registračního systému a propojení tohoto systému s on-line internetovým veřejným registrem zpracování a s celoúřadovou spisovou službou. Český úřad postoupil v elektronizaci registračního procesu relativně daleko i ve srovnání s jinými evropskými institucemi tohoto typu, mohl proto fundovaně upozornit jak na výhody, tak na možná úskalí, která mohou nastat zejména při zavádění tohoto systému.

Publikační, edukativní a osvětová činnost Úřadu a jeho PR aktivity byly předmětem setkání a diskusí v tiskovém oddělení. Prioritou zájmu delegace byly webové stránky českého úřadu s důrazem na jejich obsah a způsob jejich naplňování a provozování. Otázky technického zajištění chodu webových stránek projednali v odboru informatiky. Webové stránky albánského úřadu právě vznikají, proto byly všechny získané informace pro albánské kolegy přínosem.

Při setkáních se zástupci tiskového oddělení se delegace také seznámila s prací na publikačních výstupech českého Úřadu i s jeho osvětovými materiály. Důležitým bodem jednání byly zásady jednotné vizuální identity, která je nezbytným prvkem v počátcích fungování každého nově vznikajícího úřadu a instituce. V rozhovoru o výtvarné a literární soutěži pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“, kterou český Úřad letos 29. ledna již třetím rokem vyhlásil při příležitosti mezinárodního Dne ochrany osobních údajů, a o projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků“ zaznělo z albánské strany ocenění takových aktivit. Zástupci obou úřadů se shodli na tom, že vzdělávací činnost zaměřená právě na tuto věkovou skupinu je tím správným krokem. Na druhé straně však je potřeba respektovat, že aktivity tohoto charakteru lze realizovat až v situaci, kdy jsou zvládnuty základní informační povinnosti vůči veřejnosti.

V závěrečné prezentaci se hovořilo o organizační struktuře Úřadu, jeho kompetencích a také byl dán prostor pro diskusi o českém a albánském zákonu o ochraně osobních údajů.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Zahraničí > Ostatní akce s aktivní účastí Úřadu > Studijní návštěva pracovníků albánské Komise pro ochranu dat, 27.-28. 8. 2009

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém