Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Publikace > Anotace

 

Svoboda projevu a její meze v právu České republiky, M. Bartoň, Praha, Nakladatelství LINDE, 2002 - archiv dokumentů

 
 
 

Kniha zasahuje prakticky do všech stěžejních oborů práva, snaží se však o pokud možno zásadní průřezovou analýzu právního řádu České republiky z pohledu svobody projevu. V publikaci byla vedle rozhodnutí soudů využita zejména literatura časopisecká, zvláště pak odborné právní statě a studie týkající se dílčích problémů svobody projevu. Při citaci rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu USA je uveden též internetový zdroj, kde je možno dané rozhodnutí v originále nalézt (v anglickém jazyce, u Evropského soudu navíc i ve francouzském). Vzhledem k tomu, že originální sbírky rozhodnutí zmíněných soudů jsou jak pro laickou, tak i pro odbornou veřejnost prakticky nedostupné, byla zvolena tato forma popularizace rozhodnutí, v dnešní informační společnosti v podstatě nejpřístupnější. Účelem této práce je tedy i usnadnění orientace v právních předpisech ČR a jejich výkladu či v rozhodovací praxi našich soudů (zejména Ústavního soudu jakožto garanta ústavnosti) a v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Knihu doplňuje deset judikátů Evropského soudu pro lidská práva a nejznámější případy, které proběhly či dosud probíhají v ČR a týkají se svobody projevu.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Publikace > Anotace > Svoboda projevu a její meze v právu České republiky, M. Bartoň, Praha, Nakladatelství LINDE, 2002

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém