Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

T-Mobile, odcizení zákaznických dat

 

 
 

13. června 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů se v návaznosti na médii sdělené informace o odcizení a prodeji zákaznických dat klientů společnosti T-Mobile bude touto kauzou zabývat v rámci svých dozorových kompetencí.

V návaznosti na všechny informace, které Úřad zjistí a vyhodnotí, bude možné rozhodnout, jakým způsobem budou eventuálně probíhat navazující kontrolní a správní procesy. V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů může Úřad pro ochranu osobních údajů uložit právnické osobě pokutu až 10 mil. Kč.

Je třeba připomenout, že zákon o elektronických komunikacích ukládá povinnost mít zpracován technicko-organizační systém, vč. dokumentace na zajištění ochrany údajů a důvěrnosti komunikací. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (v tomto případě společnost T-Mobile) musí sám na narušení bezpečnosti osobních údajů bezprostředně reagovat a vyrozumět bez zbytečného odkladu o narušení také Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doplnění z 15. června 2016:

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů s dalšími podklady dne 14. června 2016. Úřad vyhodnocuje informace, které se týkají popisu události, přijatých technicko-organizačních opatření, povahy a obsahu dotčených osobních údajů.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.6.2016 / 15.6.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém