Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s. - zpracování osobních údajů studentů gymnázia

 

The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s. - zpracování osobních údajů studentů gymnázia

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu zpracování osobních údajů studentů gymnázia v souvislosti s prověřováním údajného incidentu mezi studenty.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba zpřístupnila osobní údaje studentů týkající se incidentu všem jejich spolužákům ze třídy (zaslala spolužákům elektronickou poštou výzvu k vyjádření, která obsahovala popis incidentu a identifikaci osob, které se jej měly zúčastnit), a to bez souhlasu dotčených studentů. Účelem zaslání předmětné výzvy bylo získání svědectví dalších osob v souvislosti se zahájením správního řízení o vyloučení studenta ze školy a šetřením rozporných tvrzení účastníků incidentu.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů zjistil porušení § 5 odst. 1 písm. f) (zpracování v souladu s účelem), odst. 2 (právní titul pro zpracování) a odst. 3 (povinnost dbát na ochranu soukromého a osobního života při zpracování na základě zvláštního zákona) zákona č. 101/2000 Sb. Jelikož se v dané věci jednalo o ojedinělé zpřístupnění osobních údajů, neuložil Úřad opatření k nápravě.

Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 6 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s. - zpracování osobních údajů studentů gymnázia

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém