Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Tisková zpráva 12. 12. 2007

 
 
 

Tisková zpráva

12. 12. 2007

Český Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel „Evropskou cenu za nejlepší projekt služby veřejnosti v oblasti ochrany osobních údajů“, kterou udílí dozorová autorita pro ochranu osobních údajů v Madridu. Vítězný projekt byl vybrán mezinárodní porotou z více než 20 nominací a oceněn dne 11.12. 2007 na slavnostním shromáždění v Madridu. Úřad byl na cenu nominován společností Iuridicum Remedium za projekt soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nedívat se, nešťourat!“ a za projekt „Ochrana osobních údajů ve vzdělání“, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na dobu 3 let v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Společnost Iuridicum Remedium byla kolektivním členem poroty, která vyhodnocovala soutěžní práce dětí a mladých lidí.

Úřad vede jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o podobě školní matriky. Zastává dlouhodobě názor, že pro centrální evidence by byla plně dostačující anonymizovaná podoba údajů.

Opakovaně se Úřad zabýval zpracováním rodných čísel na informačních linkách, které nemají oprávnění vyžadovat tento údaj po občanovi, který není klientem dané instituce a pouze žádá o předběžnou informaci, na jejímž základě se teprve bude rozhodovat, zda se klientem dotyčné instituce stane.

Úřad rovněž znepokojuje rozmáhající se únik záznamů telefonických rozhovorů z informačních linek, které deklarují používání těchto záznamů v zájmu zlepšení služby zákazníkům. Je zřejmé, že uváděný účel zlepšení služby zákazníkům nemá nic společného se zveřejňováním záznamů, které naopak zákazníka dehonestují. S podezřením, že takto dochází k porušení zákona se tímto rozšiřujícím se jevem bude Úřad zabývat a vyvozovat veškeré důsledky ze zákona vyplývající, včetně sankčních.

Zpracování osobních údajů cestovními kancelářemi a společnostmi se stala předmětem zájmu Úřadu na základě poznatků o problematickém přístupu cestovních společností k nakládání s údaji svých klientů. Vzhledem k velkému rozsahu porušení zákona udělil Úřad pokutu společnosti Exim Tours.

Úřad je znepokojen rozsahem osobních údajů, které mají být zveřejňovány v registru dlužníků, jehož zprovoznění avizovalo Ministerstvo spravedlnosti na začátek ledna 2008.

V uplynulém čtvrtletí Úřad opakovaně věnoval velmi soustředěnou pozornost využívání kamerových systémů. O poznatcích a postupech Úřadu v této oblasti informoval inspektor Ing. Bc. Miloš Dokoupil, který se uvedenou problematikou soustavně zabývá.

Úřad přijal první pracovnici polské partnerské dozorové autority – jeho tiskovou mluvčí - v rámci programu Leonardo. Na tomto základě získal polský úřad možnost vysílat své pracovníky na zahraniční vzdělávací stáže. Jako partnera požádal o tuto spolupráci český Úřad.

Za uplynulé čtvrtletí odbor správního řízení Úřadu obdržel 18 podnětů - 5 z nich řešil ve správním řízení, 3 podněty v řízení o přestupku a 1 podnět postoupil státnímu zastupitelství, neboť z podnětu vyplývalo podezření ze spáchání trestného činu. Tento případ byl předmětem soustředěného zájmu médií – šlo o předání zdravotní dokumentace dítěte ošetřujícím lékařem firmě vyrábějící dětskou stravu. Ve 2 případech nebyly shledány důvody k zahájení řízení. V dalších 7 případech nebylo řízení ještě zahájeno. V řízeních, které navazují na skutečnost, že z podaného oznámení o zpracování osobních údajů vznikla důvodná obava, že při něm mohlo dojít k porušení zákona, obdržel odbor 21 nových podnětů a vydal 23 rozhodnutí. Za období od 1. září do 29. listopadu bylo ukončeno 37 kontrol a zahájeno 31 nových kontrol.

Příští aktivity:

Výstava soutěžních prací ze soutěže „Moje soukromí! Nedívat se, nešťourat!“ bude z rozhodnutí Rady Evropy po 14 dní vystavena ve vstupní hale Paláce Evropy ve Štrasburku u příležitosti vyhlášení Dne ochrany osobních údajů 2008 (28.1.)

Úřad připravuje výroční zprávu za rok 2007, kterou musí dle zákona zveřejnit do konce února 2008.

Intenzivně Úřad připravuje projekt, který vyhlásí u příležitosti Dne ochrany osobních údajů 2008. Seznámí s ním na tiskové konferenci v úterý 29. ledna 2008, kterou u příležitosti Dne ochrany osobních údajů uspořádá.

Úřad vydá do konce roku 47. částku Věstníku a připravuje 4. číslo roku 2007 Informačního bulletinu, které vyjde počátkem ledna 2008. Vydané číslo 3, které je součástí přiložených materiálů, je věnováno převážně problematice ochrany osobních údajů související se vstupem ČR do schengenského prostoru.

Předseda Úřadu RNDr. Igor Němec se účastní zasedání tzv. Londýnské iniciativy. Jeho odjezd na zasedání je důvodem časové změny začátku této konference.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Přílohy:

pdf Soubor Úřad pro ochranu osobních údajů: Správní trestání
pdf Soubor Úřad pro ochranu osobních údajů: Agenda stížností a konzultací
pdf Soubor Jak uplatnit práva v ochraně osobních údajů
pdf Soubor Rezoluce WP 29 – Druhý evropský den ochrany osobních údajů

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém