Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás > Protikorupční opatření > Přijímání oznámení - whistleblowing

 

Tisková zpráva 13. 9. 2006

 
 
 

Tisková zpráva

13. září 2006

Dne 21. června Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR projednal výroční zprávu Úřadu za rok 2005 a vzal ji na vědomí.

Soudním výrokem byl uzavřen spor, který proti rozhodnutí Úřadu o udělení pokuty ve výši 3,5 Kč milionu vedla Komerční pojišťovna: Soud dal Úřadu za pravdu a výše stanovené pokuty byla potvrzena.

V průběhu léta bylo zprovozněno detašované pracoviště v Brně, jehož zřízení přislíbil při svém nástupu do funkce předseda Úřadu RNDr. Igor Němec. Sídlo uvedeného pracoviště je na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Využíváno bude inspektory Úřadu a pracovníky provádějícími kontroly.

Předseda Úřadu podal na tiskové konferenci přehled o problematice předávání osobních údajů do Spojených států, o níž hovořil na semináři pořádaném sdružením Iuridicum Remedium 3. srpna. Text jeho vystoupení je přiložen k této tiskové zprávě.

V létě obdržel Úřad stížnost organizace Privacy International na aktivity mezinárodního sdružení SWIFT. Předseda Úřadu si vyžádal informace od guvernéra České národní banky, který v odpovědi mj. uvedl, že sdružení SWIFT je založeno na základě belgického práva a že ČNB dohlížející na instituce působící na českém finančním trhu nemá o sdružení žádné zvláštní informace. 

Úřad nyní očekává výsledek šetření, k němuž ve věci dospěl belgický dozorový úřad, kompetenčně příslušný k šetřením subjektů sídlících na belgickém území. Dokument má být zveřejněn na konci září, kdy by o problému měla jednat také Evropská komise. Úřad sleduje postup svých partnerských organizací. Veškeré jejich nálezy a výsledky jejich šetření bude brát v úvahu a pečlivě zvažovat další kroky, které ovšem musejí být v souladu také s domácí legislativou, jež se může v různých zemích odlišovat.

K otázkám předávání osobních údajů leteckých pasažérů požadoval Evropský parlament po Evropské komisi 23.8. větší informovanost a zapojení do jednání, která jsou v dané věci vedena o smlouvě mezi EU a Spojenými státy. Úřad bude své kroky koordinovat s postupem ostatních členů EU. Lze ovšem předeslat, že nepovažuje v žádném případě za přípustné, aby se novou smlouvou rozšířil rozsah předávaných údajů oproti předešlé, zrušené smlouvě. K problematice by se měla uskutečnit v průběhu podzimu celoevropská jednání.

Vysvětlením o zásadách předávání osobních údajů do zahraničí doplnil uvedené informace vedoucí samostatného oddělení registračního Úřadu Mgr. David Burian. Podal také zprávu o připravovaném novém registračním formuláři. Ten umožní správcům osobních údajů podávat žádost o registraci elektronicky a podstatně tak zvýší jejich komunikační komfort.

Přijatá novela zákona č. 480/2004 Sb. přináší i jisté změny v postihování nevyžádaných obchodních sdělení. Detailně o novele zákona a postihu nevyžádaných obchodních sdělení informoval na tiskové konferenci inspektor Ing. Miloš Šnytr, který řídí kontroly plynoucí z kompetence svěřené Úřadu zákonem o některých službách informační společnosti.

Od 9. září vysílá Česká televize třináctidílný osvětový cyklus „Neznalost neomlouvá aneb Každý máme tajemství“. O ochraně osobních údajů se bude hovořit v premiéře každou sobotu v 11: 50 na ČT1. Sérii pro ČT natočila BENY TV za spolupráce Úřadu. Bližší informace je přiložena ke stávající tiskové zprávě. Úřad uvítá přispění sdělovacích prostředků v informování občanů o tom, že se zábavnou formou mohou seznámit s tím, jak si chránit své soukromí a jak jim v tom zákon může být oporou.

Jedna z mediálně sledovaných kauz se týkala na veřejném místě nalezené zdravotní dokumentace v Kuřimi. Kontrola dospěla k závěru, že došlo k nedostatečnému zabezpečení osobních údajů před únikem, a tudíž k porušení zákona. Je třeba při této příležitosti zdůraznit, že povinnost správce zabezpečit osobní údaje, které má ve své databázi, nekončí například ukončením jeho činnosti a prostým vyhozením dokumentů: osobní údaje musí být zlikvidovány tak, aby nemohly být nalezeny a zneužity.

Úřad se zabývá i problémem oslovování maminek v porodnicích a získávání jejich osobních údajů marketingovými firmami nabízejícími produkty pro kojence apod. Kauza byla rovněž sledována sdělovacími prostředky, které na ni také upozornily Úřad. O výsledku šetření bude Úřad informovat na své příští tiskové konferenci. Lze ale již v tuto chvíli předeslat, že obecně je třeba, aby si každý pečlivě přečetl, k čemu dává souhlas, na jak dlouho a eventuálně jak ho může odvolat. Souhlas na něm nemůže být vymáhán např. pod pohrůžkou neposkytnutí služby. Kromě toho je záhodno, aby si občané uvědomili, že informace o nich mají velkou hodnotu a jejich sdělování může být velkým rizikem pro jejich soukromí. Zdá se proto jako vysoce rizikové poskytovat své údaje na ulici – kupříkladu včetně čísla svého bankovního konta (případ dotazníků předkládaných občanům sdružením Greenpeace). Lze doufat, že nedávný případ „vyluxovaných“ kont klientů jedné banky bude pro občany dalším varovným signálem.

Od tiskové konference, která se konala 27. 4., do 31. 8. 2006 bylo v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů zahájeno 43 nových kontrol, v současné době jich probíhá 28 a 49 kontrol bylo ukončeno.

Za uvedené období bylo v souvislosti se stížnostmi na nevyžádaná obchodní sdělení provedeno 78 kontrol a 51 kontrol bylo ukončeno

Přiložená tabulka zachycuje přehled podnětů a stížností, které Úřad přijal a řešil od poslední tiskové konference, tj. za období duben až srpen 2006.

Přehled případů, kdy bylo shledáno porušení zákonů, bylo ukončeno správní řízení a rozhodnutí nabylo právní moci, je obsažen v další přiložené tabulce; detailně jsou rovněž popsány důvody, které vedly k uložení pokut a jsou kvalifikovány jako porušení zákona. Ke správnímu řízení bylo za období od 31. 3. předáno 17 nových podnětů k vyřízení (jak přestupků, tak správních deliktů – z toho 15 je řešeno ve správním řízení, 1 podnět v řízení o přestupku a 1 úředním záznamem vzhledem k nepříslušnosti Úřadu k řešení podnětu.

Úřad vydal v červnu 41. částku svého Věstníku.

V rámci mezinárodních kontaktů na Úřadu probíhají semináře rakouského dozorového úřadu, podporující znalosti v oblasti e-governmentu a ochrany soukromí na pracovištích. Uskutečnilo se konzultační setkání států V4, Pobaltí a zemí východní Evropy organizované tentokrát bulharskou dozorovou autoritou. Úřad jako přidružený člen prezentoval své zkušenosti z Bosny a Hercegoviny na konferenci frankofonních zemí v Monaku. Úřad navštívili kolegové z rumunské dozorové instituce, kteří se zajímali o pracovní postupy českého Úřadu. Intenzivně probíhá program „Pomoc Bosně a Hercegovině“, který český Úřad zatím naplnil přibližně z jedné poloviny.

Nové úkoly:

Dne 21. 9. 2006 se setká předseda Úřadu RNDr. Igor Němec s primátorem města Brna PhDr. Richardem Svobodou, aby ho informoval o chodu a působnosti detašovaného pracoviště Úřadu, které bylo zřízeno v Brně.

Kromě intenzivních legislativních prací Úřad připravuje rozsáhlou osvětovou kampaň pro děti a mládež. V nejbližších dnech vyjde speciální číslo Informačního bulletinu určeného tentokrát rodičům a dětem a dopracován bude projekt soutěže pro děti a mládež, jehož cílem je šířit znalosti ochrany soukromí a osobních údajů. Bližší informace bude předmětem příští tiskové konference.

Z mezinárodních aktivit: Intenzivní je podzimní pracovní program pomoci Bosně a Hercegovině a vzniku její dozorové instituce. V nejbližších dnech bude pokračovat rakousko-česká spolupráce další sérií seminářů a v říjnu Úřad navštíví pracovníci makedonské dozorové autority. V listopadu se setkají pracovníci kontrolních složek evropských úřadů k pravidelným konzultacím, tentokrát v Aténách, a v Bruselu se uskuteční konference o předávání osobních údajů do USA.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém