Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Tisková zpráva 15. 10. 2004

 
 
 

Konference Rady Evropy a Úřadu pro ochranu osobních údajů
„Práva a povinnosti subjektů údajů“

Tisková konference: Praha 14. 10. 2004

Úřadu pro ochranu osobních údajů se dostalo cti, aby v Praze zorganizoval konferenci Rady Evropy a stal se jejím spolupořadatelem.

V Praze se ve dnech 14. a 15. 10. 2004 setkávají experti na ochranu osobních údajů ze „starých“ členských států Rady Evropy, které se ochraně soukromí věnují již dlouhou dobu (např. Německo si v listopadu připomene 25 let trvání svého dozorového orgánu) a států, v nichž ochrana osobních údajů nemá dlouhou tradici: např. Kypr, Slovensko, Maďarsko, Polsko i Česká republika nebo Monako, které se stalo členem Rady Evropy teprve 5. října 2004.

Pomoc Rady Evropy se v oblasti ochrany osobních údajů zaměřuje na podporu nových členských států ve vytváření jejich domácí legislativy i dozorových institucí, které pomáhají chránit soukromí občanů.

Konference se soustřeďuje na poznatky v šíření znalostí o ochraně soukromí mezi občany z hlediska povinností a zkušeností dozorových institucí a otevírá nové pohledy na práva a povinnosti občanů samých. Je také příležitostí k rekapitulaci kroků, které vedou k prohlubování a spolupráci mezi jednotlivými státy, signatářskými stranami Úmluvy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a aktivit vedoucích ke spolupráci se státy, které tuto Úmluvu ještě neratifikovaly.

Konference otevře následující okruhy problémů:

  • Jak mohou ochraně svých osobních údajů přispívat svými znalostmi občané sami a chránit tak své soukromí?
  • Co pro šíření znalosti zákona musejí udělat dozorové instituce?
  • Jak chránit osobní údaje v propojeném a globalizovaném světě?
  • Je v konfliktu právo na ochranu soukromí s právem na svobodný přístup k informacím?
  • Za jakých podmínek a jaké osobní údaje mohou být chráněny a upřednostněny před právem občanů na přístup k informacím?
  • Co to znamená souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních dat?
  • Jaká pravidla je třeba dodržovat při vyžadování souhlasu?

Konference svou strukturou dává možnost získávat poznatky ze strany států s dlouhodobě pěstovanou ochranou soukromí jednotlivců v situaci bouřlivě se rozvíjejících informačních technologií a prostřednictvím kulatých stolů zapojí do diskuse rovněž odborníky ze států, které teprve zásady ochrany soukromí implementují do svých právních řádů.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém