Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv

 

Tisková zpráva 21. 06. 2002

 
 
 

Tisková zpráva

k tiskové konferenci 21. 06. 2002

Na své pravidelné tiskové konferenci Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil, že se od poslední tiskové konference setkal zejména s velmi ostrou reakcí veřejnosti na sběr osobních údajů reklamními agenturami. Úřad v této souvislosti informoval prostřednictvím médií veřejnost o principu udílení souhlasu k použití osobních údajů a o možnostech a způsobech odvolání souhlasu. Nedávná zpráva o zrušení zamýšleného průzkumu HVB Bank, které bylo způsobeno množstvím klientských nesouhlasů s předáváním jejich osobních údajů a telefonních spojení, svědčí o tom, že veřejnost začíná citlivě reagovat a snaží se využívat zákonné možnosti k ochraně svého soukromí. Úřad si v tomto kontextu znovu uvědomuje pozitivní přínos spolupráce se sdělovacími prostředky.

Naopak mediálně velmi sledované uvedení do provozu úvěrového registru vedlo k publikování některých výroků, které interpretují postoj Úřadu buď zjednodušujícím či zavádějícím způsobem. Úřad provádí kontrolu společností CBCB a CCB, aby prověřil, zda fungování registru odpovídá tomu, co o něm bylo deklarováno při četných konzultačních jednáních, o něž byl Úřad žádán. Probíhající kontrola je v závěrečném stadiu. Úřad chce jasně říci, že evidence dlužníků a problémových klientů považuje za potřebný nástroj prevence rizik bankovních obchodů. Avšak klade si řadu otázek, jejichž zodpovězení prokáže legitimitu provozu registru a věrohodnost ochrany osobních údajů, o níž je veřejnost slovně ujišťována. K uvedeným otázkám patří například: Odcházejí údaje ke zpracování do společnosti Crif v Itálii skutečně prostřednictvím společnosti CBCB, jak bylo deklarováno? Kde je vlastně registr klientů uchováván? Je uspořádání uvěrového registru a participujících na něm subjektů z hlediska právního řádu legitimní a je legální, skýtá tedy dostatečnou záruku ochrany osobních údajů? Je z hlediska práva vytvářen vyvážený vztah mezi klienty bank a jejich pozicí vůči registru úvěrů? Jaké pověsti se těší společnost Crif v Itálii a v zemích EU? Úřad shledává, že by bylo v zájmu veřejnosti, kdyby média přinášela pro svá často jednoznačná tvrzení o výhodnosti fungování registru pro jednotlivé klienty skutečné argumenty a informovala veřejnost v plném rozsahu o existenci (či neexistenci) a o provozu uvěrových registrů v zahraničí.

Předseda Úřadu RNDr. Karel Neuwirt informoval o svém jednání s guvernérem České národní banky Ing. Zdeňkem Tůmou, CSc. ve světle kontroly prováděné Úřadem v CBCB a CCB. Informoval rovněž o svém jednání s prezidentem Policie České republiky genpor. JUDr. Jiřím Kolářem (mj. v souvislosti s reakcí veřejnosti na dopis rozesílaný BSA a s vytvářením registru DNA).

Ve svém vystoupení charakterizoval i další konkrétní případy, v nichž byl Úřad angažován, legislativní i sankční působení Úřadu v posledním čtvrtletí. O legislativních a kontrolních aktivitách Úřadu informoval rovněž náměstek pro kontrolu, právo a legislativu JUDr. Josef Nejedlý.

Udělení akreditace I. Certifikační autoritě a proces udílení akreditací komentoval I. náměstek Úřadu Ing. František Novák.

Na tiskové konferenci bylo představeno logo Úřadu pro ochranu osobních údajů, které vzniklo na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Rektor této školy prof. Ing. Arch. Zdeněk Ziegler se rovněž zúčastnil tiskové konference. Tisková zpráva je tentokrát novinářům k dispozici na dopisním papíře, který bude Úřad používat, a jako separát byl dán přítomným k dispozici také materiál o spolupráci VŠUP s Úřadem, který byl publikován v č. 5/2002 měsíčníku Typografia.

K novým službám, které Úřad vůči veřejnosti zahajuje, patří otevření diskusního fóra. Úřad bude fórum otevírat jednou za čtvrt roku, aby kompetentní pracovníci Úřadu soustředěně, v průběhu odpoledne přímo odpovídali veřejnosti. Obdobné služby, zacílené na potřeby veřejnosti, Úřad nabídl rannímu vysílání ČT, nadále chce odpovídat na konkrétní, zájmem veřejnosti určené dotazy ranního vysílání TV Nova a hodlá veřejnost seznamovat s konkrétními ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů ve spolupráci s Radiožurnálem ČRo. V zájmu zlepšení aplikace zákona o ochraně osobních údajů Úřad nabízí svá vyjádření k jednotlivým problémům z praxe městským a obecním úřadům prostřednictvím elektronické pošty. Úřad je schopen komunikovat na základě pravděpodobně nejrozsáhlejšího adresáře jednotlivých správních úřadů v ČR, který si už k tomuto účelu vytvořil a který ještě dotváří. Pokud média dokáží tuto nabídku zveřejnit, Úřad to bude považovat za další společnou službu občanům. Samozřejmě bude také respektovat případná odmítnutí správních státních orgánů, které si nebudou přát informace dostávat.

V druhé polovině července bude Úřad distribuovat nové číslo svého bulletinu a vydá již 18. částku svého Věstníku.

V oblasti zahraniční spolupráce Úřad rozvíjí kooperaci s úřady států V4 a Pobaltí. Úspěšně a za stále většího zájmu odborné veřejnosti na Úřadu pokračuje twinningová spolupráce se španělským partnerským úřadem v rámci programu Phare. Předseda Úřadu spolupracuje soustavně s experty Rady Evropy a Evropské komise.

Tiskové konference 21. 6. se zúčastnili experti Evropské komise, kteří v ČR provádějí supervizi zabezpečení ochrany osobních údajů (tzv. „Peer Review“) před vstupem státu do EU. O jejich přijetí předsedou Senátu Parlamentu ČR JUDr. Petrem Pithartem a o rozhovorech, k nimž v Senátu došlo i za přítomnosti dalších senátorů, informoval předseda Úřadu.

Po tiskové konferenci se na Úřadu pro ochranu osobních údajů uskutečnila panelová diskuse expertů Evropské komise se zainteresovanou veřejností, k níž byli pozváni také zástupci sdělovacích prostředků.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém