Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Tisková zpráva 22. 11. 2001

 
 
 

Tisková zpráva

Praha 22. 11. 2001

Na tiskové konferenci dne 22. 11. 2001 věnované činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů ve vztahu k evropskému integračnímu procesu představil jeho předseda RNDr. Karel Neuwirt nový twinningový projekt, který je financován z programu Phare. Tento projekt má pomoci České republice v implementaci a prosazování „acquis communautaire“ v oblasti ochrany osobních údajů (směrnice 1995/46/EC a 1997/66/EC).

Vyhodnocení úrovně ochrany osobních údajů v České republice a činnosti Úřadu je také součástí Pravidelné zprávy 2001 o pokroku ČR v přípravě na členství v EU. Toto pozitivní hodnocení bylo rovněž na tiskové konferenci prezentováno. Ochrana osobních údajů má na seznamu priorit EU významné místo, zejména s ohledem na rychlý technologický rozvoj informační společnosti.

1. října t.r. zahájil svou činnost při Úřadu v rámci výše uvedeného projektu tzv. předvstupní poradce, kterým je pracovník španělského Úřadu pro ochranu dat (Agencia de protección de datos). Projekt je součástí programu známého jako „budování institucí“, zaměřeného na poskytování zahraničních odborníků ministerstvům a institucím státní správy. Cílem tohoto programu je pomoc při plnění kritérií, kterých je zapotřebí dosáhnout při vstupu do Evropské unie. EU uvolňuje na tento twinningový projekt z programu Phare 442 000 € (15 milionů Kč).

Během svého ročního pobytu bude španělský předvstupní poradce zkoumat úroveň ochrany osobních údajů v České republice. Bude rovněž porovnávat příslušnou legislativu ČR a její naplňování se standardy Evropské unie a s jejich uplatňováním v členských státech EU, zejména ve Španělsku. Má rovněž navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení ochrany práv českých občanů a zajistit, aby předpisy v oblasti ochrany osobních údajů byly účinné, transparentní a aby odpovídaly principu rovných příležitostí.

ÚOOÚ uvítá možnost využít některé zkušenosti španělských expertů s náročnými agendami, které u nás sice dosud nejsou zavedeny, v nejbližší době však bude nutno jejich zavádění připravovat. V této souvislosti jmenujme zejména specifickou ochranu osobních údajů v národním i v ústředním Schengenském informačním systému a v informačních systémech Europolu.

Jedním z dalších důležitých cílů projektu je zajistit, aby základní povědomí o problematice ochrany osobních údajů získala i široká veřejnost.

Součástí projektu jsou i krátkodobé výměny odborníků. V Praze bude uspořádána řada pracovních setkání a seminářů zaměřených také na dílčí témata, jako je ochrana osobních údajů ve zdravotnictví, v přímém marketingu, ve veřejné správě, v telekomunikacích apod.

V projektu se počítá rovněž se studijními pobyty pracovníků ÚOOÚ ve španělském Úřadě pro ochranu dat, aby čeští zaměstnanci měli příležitost sledovat, jak probíhá v zahraničí činnost související s ochranou osobních údajů.

Při tiskové konferenci mohli přítomní novináři klást otázky jak španělskému expertovi panu Agustínu Puentemu Escobarovi, tak i řadě dalších hostů. Tiskové konference se zúčastnil i mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Španělska v ČR pan D. Santiago Cabanas Ansorena a ředitel španělského partnerského Úřadu pro ochranu dat pan Juan Manuel Fernández López. Dále se tiskové konference zúčastnil p. Ralph Dreyer, 1. rada Delegace EK v České republice.

Španělský Úřad pro ochranu dat se v prostředí evropských institucí těší vynikající pověsti. Přítomnost pana Fernandéze Lópeze - ředitele tohoto úřadu - na naší tiskové konferenci pak byla pro přítomné novináře zajímavou příležitostí položit mu řadu dotazů týkajících se ochrany osobních údajů ve Španělsku a v členských státech Evropské unie.

Pro tiskovou konferenci byl zajištěn tlumočnický servis.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


EVROPSKÁ
UNIE
DELEGACE EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE
DELEGATION OF THE EUROPEAN COMMISSION TO THE CZECH REPUBLIC
DELEGATION DE LA COMMISSION EUROPÉENE EN RÉPUBLIQUE TCHEQUE
PROHLÁŠENÍ PRO TISK
PRESS RELEASE
MITTEILUNG AN DIE PRESSE
INFORMATION A LA PRESSE
Praha, 22. listopadu 2001

Evropská Unie pomáhá České republice při implementaci a prosazování legislativy týkající se ochrany osobních údajů

Ve čtvrtek 22. listopadu Karel Neuwirt, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, představil a formálně zahájil nový twinningový projekt, který je financován z programu Phare a má pomoci České republice při přípravě na implementaci a prosazování legislativy týkající se ochrany osobních údajů (směrnice 1995/46/EC a 1997/66/EC)

Podpora v oblasti legislativy týkající se ochrany osobních údajů je velice důležitá pro posílení instituce Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, která bude implementovat a prosazovat legislativu týkající se ochrany jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů, s volným pohybem těchto údajů a s ochranu soukromí v oblasti telekomunikací. Ochrana osobních údajů se nachází vysoko na seznamu priorit EU, zejména s ohledem na rychlý technologický rozvoj informační společnosti.

Primárním účelem tohoto projektu je posílit administrativní kapacitu nezávislého českého kontrolního úřadu, co se týče maximální provozní schopnosti implementovat a prosazovat legislativu týkající se ochrany osobních údajů. Tyto rozvinuté schopnosti by měly zajistit vytvoření efektivních a transparentních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, které odpovídají principu rovných příležitostí. Tento projekt se také bude zabývat ochranou osobních údajů v oblasti celnice a policie včetně požadavků EUROPOLu a Schengenské smlouvy. Tento projekt se bude také věnovat otázkám a problémům jako je např.:

  • provozování potřebných informačních systémů
  • informovanost veřejnosti o problematice ochrany osobních údajů a činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů.

EU poskytuje na tento twinningový projekt z programu Phare 442.000 € (15.000.000,- Kč). V souvislosti s tímto bude poskytovat odborné poradenství a rady, stejně jako středně- a krátkodobé znalecké posudky, předvstupní poradce, p. Augustín Puente, který zastupuje španělskou Agenturu pro ochranu údajů. Čeští úředníci budou mít také příležitost vydat se na studijní cesty, kde budou moci na vlastní oči vidět, jak se vypořádávají s ochranou osobních údajů v zahraničí.

Hlavní institucí, která je zapojena do tohoto projektu z české strany, je Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento projekt poběží od října 2001 do září 2002.

Evropská komise financuje twinning v rámci programu Phare. Cílem těchto projektů je pomoci kandidátským zemím posílit jejich institucionální a administrativní kapacitu při přípravě na členství v EU. Twinning představuje mechanismus přímého transferu vědomostí a zkušeností z členských státu EU kandidátským zemím při uplatňování legislativy EU. Hlavním prvkem je předvstupní poradce, zaměstnanec státní správy ze současného členského státu EU, který přichází žít a pracovat do kandidátské země na dobu 12 měsíců. Toto poskytuje kandidátským zemím možnost získat odborné vědomosti a zkušenosti s cílem zlepšit institucionální struktury nutné pro uplatňování legislativy EU a tak se přímo učit od svých kolegů ze členských států EU.

Program Phare byl zahájen v roce 1990 a k dnešními dni bylo přiděleno 850 milionů € (cca 30 miliard Kč) na kapitálové výdaje v České republice.

Kontakt: Dušan Ondrejička, Delegace Evropské komise, Pod hradbami 17, 160 00 Praha 6, Tel: 02/2431 2835 Web site: http://www.evropska-unie.cz

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém