Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás > Protikorupční opatření > Přijímání oznámení - whistleblowing

 

Tisková zpráva 24. 9. 2002

 
 
 

Tisková zpráva

K tiskové konferenci ÚOOÚ 24. 9. 2002

Na tiskové konferenci byly zhodnoceny výsledky roční spolupráce mezi španělskou Agenturou na ochranu dat a českým Úřadem pro ochranu osobních údajů. Spolupráce se uskutečnila v rámci twinningového projektu podpořeného EU z prostředků programu Phare určených České republice. Projekt je blíže popsán ve zvláštní přiložené zprávě z tiskové konference. Výsledky hodnotili kromě předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Karla Neuwirta i přítomní hosté TK - vedoucí delegace EK v ČR pan Ramiro Cibrián, velvyslanec Španělska v ČR pan Santiago Cabanas Ansorena a ředitel španělské Agentury na ochranu dat pan Juan Manuel Fernández-López

Na závěr spolupráce se vedení Úřadu pro ochranu osobních údajů dostalo ve Španělsku přijetí v Ústavním výboru španělské Poslanecké sněmovny. V Senátu španělského Parlamentu byla česká strana přijata stálým Výborem společnosti pro informatiku, jehož úkolem je prohlubovat informatizaci španělské společnosti.

Španělská delegace bude 25. 9. 2002 přijata Kanceláří prezidenta republiky na Pražském hradě.

Vynikající výsledky spolupráce a navázané vztahy vzájemného respektu a důvěry mezi pracovníky obou institucí vyústily v podepsání Prohlášení o spolupráci mezi oběma institucemi, které dává do budoucna rámec pro kooperaci v řadě oblastí. Vůli ke spolupráci úřadu stvrdili 24. 9. 2002 svými podpisy šéfové obou úřadů.

Na TK byly předloženy také výsledky tzv. Peer Review, tj. zvláštní expertní supervize Úřadu pro ochranu osobních údajů, kterou v červnu 2002 provedli Evropskou komisí pověření odborníci. Účelem uvedeného expertního prověření bylo zjistit, jak je Úřad připraven plnohodnotně plnit své poslání i po přijetí České republiky do EU a nakolik je jeho fungování kompatibilní s posláním obdobných institucí ve státech EU. Zpráva konstatuje, že Úřad, který nepracuje v uspokojivých podmínkách, vykazuje nicméně vysokou odbornou způsobilost a efektivitu. Plné znění hodnocení Úřad obdržel před několika dny, proto je zatím pouze v anglické verzi. Český překlad bude k dispozici v krátké době.

Předseda Úřadu informoval na tiskové konferenci o tom, že v minulém týdnu se vedení Úřadu pro ochranu osobních údajů neformálně dozvědělo, že ve středu 18. 9. 2002 vláda schválila návrh změny zákona o ochraně osobních údajů, jímž se sídlo Úřadu přesouvá do Brna. Úřad pro ochranu osobních údajů nebyl o tomto záměru zpraven. Návrh je zajisté veden snahou okamžitě vytvořit prostory pro nově vznikající Ministerstvo pro informační systémy a nebyl zřejmě podložen znalostí řady důsledků, které z tohoto rozhodnutí vlády vyplývají. Úřad pro ochranu osobních údajů proto nyní vyčísluje, co po finanční a odborné stránce změna sídla Úřadu bude aproximativně znamenat. Lze ale již nyní bezpečně říci, že z hlediska plnění povinností bude Úřad po značně dlouhou dobu paralyzován. Kromě toho se při přemístění Úřadu dá nepochybně předpokládat zásadní proměna jeho personálního obsazení, což zejména v odborné složce fakticky může zlikvidovat profesionální potenciál, který za dobu své existence Úřad stačil vytvořit. Zmařeny by tak byly i vynaložené finanční prostředky z programu EU Phare a anulovány de facto uvedené výsledky Peer Review.

V druhé části byla tisková konference věnována pravidelnému čtvrtletnímu informování o působení Úřadu. Jeho předseda a náměstci předsedy informovali o důležitých problémech, jimž se Úřad věnoval: problematice bankovního zákona, bankovního registru klientských informací, kamerovému sledování zaměstnanců na pracovištích – v kontextu případu ČT, kontrole e-mailové pošty zaměstnavatelem, využití petičních seznamů k jiným účelům, než k nimž byly vytvořeny.

Úřad poskytl také informaci o svých nových aktivitách, kterými vychází vstříc potřebám informovat dokonaleji a důsledněji veřejnost. Odklad přímé komunikace s městskými a obecními zastupitelstvy a uvedení do provozu diskusního fóra byl vyvolán povodňovou tragédií, která zasáhla Českou republiku a nepochybně soustředila pozornost veřejnosti k životně důležitým problémům.

Na TK byl dán prostor pro dotazy novinářů. Úřad dotazy archivuje a dále reflektuje ve své práci.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém