Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Tisková zpráva 29.1. 2008

 
 
 

Tisková zpráva

29. 1. 2008

Rada Evropy vyhlásila v loňském roce 28. leden Dnem ochrany osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů proto v letošním roce dne 28. ledna uspořádal ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro ochranu soukromí, pod záštitou místopředsedy Senátu MVDr. Jiřího Lišky na půdě Senátu seminář, jímž připomněl závažnost ochrany osobních údajů v současném světě rozvíjejících se nových technologií, telekomunikačních sítí a jejich vlivu na masové zpracování osobních údajů, které může ústit v utváření společnosti, stále hlouběji prolamující soukromí jednotlivce a omezování jeho svobody a základního práva na ochranu soukromého a rodinného života.

Tisková konference Úřadu 29. ledna připomíná rovněž Den ochrany osobních údajů za účasti pana Grahama Suttona, experta na ochranu osobních údajů, který přednesl na včerejším semináři zásadní příspěvek o principech ochrany osobních údajů.

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Igor Němec vyhlašuje u příležitosti Dne ochrany osobních údajů 2008 druhý ročník soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí. Nekoukat, nešťourat!“, která se už v loňském roce setkala se značným zájmem. Jejím úspěšným vyústěním je rovněž skutečnost, že práce českých mladých lidí jsou od 28. 1. 2008 vystaveny v Paláci Evropy, sídle Rady Evropy ve Štrasburku, aby takto připomněly letošní Den ochrany osobních údajů. Nově se v letošním roce stávají partnerem soutěže „SOS vesničky“ , a to nejen v České republice, ale také v Litvě, Lotyšsku, na Ukrajině, v Rusku, v Kazachstánu, v Bosně a Hercegovině. Tímto partnerstvím je položen důraz na posilování vědomí rovných práv a povinností občanů s ohledem na tu část mladé generace, která jednou bude vstupovat do dospělosti, aniž přirozeně mohla získat a utvářet své postoje za podpory obvyklého rodinného zázemí. Bližší informace je součástí příloh k této tiskové zprávě.

Současně připomněl předseda Úřadu, že i v roce 2008 pokračuje projekt „Ochrana osobních údajů ve vzdělávání“, pro nějž Úřad získal tříletou akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Připomněl také, že soutěž a vzdělávací program Úřadu byly oceněny za rok 2007 Evropskou cenou za nejlepší službu veřejnosti v oblasti ochrany osobních údajů, kterou uděluje madridská Agentura pro ochranu dat.

Úřad se pro rok 2008 stal na základě loňského pilotního projektu partnerem osvětové činnosti pro seniory, kterou rozvíjí 3. lékařská fakulta UK. Dne 8. 3. 2008 bude participovat na semináři pořádaném v rámci Veletrhu „For senior 2008“. Bližší informace je přiložena ke stávající tiskové zprávě.

Den ochrany osobních údajů podpořil také kontrolní orgán Europolu. Bližší informaci o této důležité evropské instituci předkládáme jako samostatnou přílohu této tiskové zprávy.

Úřad v současnosti dokončuje práce na výroční zprávě za rok 2007, kterou zveřejní na konci února. Zatím lze na základě zpracovávaných podkladů konstatovat: Jen prostřednictvím elektronické pošty Úřad řešil 1 559 podání, jako stížnost vyřídil 534 případů, ke kontrole bylo předáno 190 případů. Nejvyšší pokuta uložená za loňský rok je 1 750 000 Kč za nedostatečné zabezpečení zdravotní dokumentace, která nebyla dosud uhrazena, nejvyšší uhrazená pokuta činí 400 000 Kč a týká se zpracování osobních údajů cestovní kanceláří. Ze soudních rozhodnutí je možné zmínit potvrzení rozhodnutí Úřadu ve věci zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva a rady města bez přiměřené anonymizace. Detailní přehled činnosti Úřadu bude obsažen až ve zveřejněné výroční zprávě.

Úřad jednal s Ministerstvem spravedlnosti ČR v zájmu zlepšení zpracování osobních údajů jak je požaduje insolvenční zákon. Ministerstvo spravedlnosti přizvalo Úřad k účasti na práci komise, která připraví doporučení, na jejichž základě bude moci soud vyhovět žádosti dlužníka o nezveřejňování některých údajů, což umožňuje dikce stávajícího zákona.

K závažným a složitým kauzám, jimiž se Úřad soustředěně zabývá, patří kontrola databází DNA. Jde o zpracování osobních údajů, která mohou znamenat nejtěžší a nezvratný průnik do soukromí a jejich využití, jak uvedl předseda Úřadu, ohrožuje lidskou individualitu nedozírným způsobem.

V lednu Úřad přijal na týdenní stáž další dva polské pracovníky v rámci programu Leonardo da Vinci. O tuto spolupráci byl požádán, jak jsme již informovali, polskou partnerskou institucí v loňském roce.

V lednu se uskutečnila návštěva pěti vedoucích pracovníků švýcarských úřadů pro ochranu osobních údajů kantonálních i federálního na základě zájmu švýcarské strany konzultovat s českými kolegy problematiku ochrany osobních údajů v rámci přístupového procesu do schengenského prostoru. Úřad tak měl možnost předat své čerstvé zkušenosti švýcarským kolegům.

Nejbližší úkoly

V týdnu od 28. ledna se uskuteční schůzka pracovníků Úřadu pro ochranu osobních údajů a Českého statistického úřadu o připomínkách, které Úřad vznesl v zájmu zabezpečení soukromí občanů k novému zákonu o sčítání lidu. Úřad uvítal možnost spolupracovat na novém právním předpisu a považuje za nutné, aby obsahoval ustanovení, která soukromí občanů budou dostatečně chránit.

Kontroly prováděné na základě trvale docházejících stížností na využívání katastru nemovitostí vedly Úřad k závažným závěrům, které by mohly zlepšit situaci s ochranou osobních údajů. Předloženy budou ve výroční zprávě.

V první dekádě měsíce února vyjde 4. číslo Informačního bulletinu rekapitulující události čtvrtého čtvrtletí 2007 v práci Úřadu.

Dne 30. ledna se předseda Úřadu setká se svým polským protějškem na velvyslanectví Polska v Bruselu. U příležitosti Dne ochrany osobních údajů budou hovořit o další spolupráci obou institucí.

V pátek 1. února navštíví předseda Úřadu RNDr. Igor Němec za doprovodu velvyslance ČR při Radě Evropy ve Štrasburku JUDr. Pavla Svobody výstavu prací českých dětí „Moje soukromí! Nedívat se, nešťourat!“. Setká se také s vedoucími pracovníky Rady Evropy.

Do 29. února Úřad zveřejní výroční zprávu za rok 2007.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Přílohy:

pdf Soubor Den ochrany osobních údajů
pdf Soubor Europol
pdf Soubor Role babiček a dědečků - seminář
pdf Soubor Vyhlášení soutěže pro děti 2008

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém