Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > SIS - Schengenský informační systém

 

Tisková zpráva: Čím se bude Úřad pro ochranu osobních údajů zabývat v roce 2016?

28. 1. 2016 - Kontrolní plán pro rok 2016.
 

 
 

U příležitosti mezinárodního Dne ochrany osobních údajů, který připadá na 28. ledna, seznamuje Úřad pro ochranu osobních údajů veřejnost s plánem kontrolních aktivit pro rok 2016. Mezinárodním Dnem ochrany osobních údajů se v celé Evropě a v mnoha zemích po celém světě připomíná první právně závazný dokument zajišťující ochranu osobních údajů, Úmluvu 108 Rady Evropy.

Kontrolní záměry Úřadu pro ochranu osobních údajů se zaměří na oblasti, v nichž lze očekávat vyšší míru rizika při zpracování osobních údajů a na oblasti, kde se na základě předcházejících zkušeností ukázalo, že může jít o systémové pochybení nebo nesprávné nastavení podmínek při zpracování osobních údajů.

V roce 2016 se Úřad zaměří na zpracování osobních údajů, které provádí veřejná správa v rámci velkého objemu dat (tzv. Big Data) a dále tato data využívá například pro účely marketingu. Cílem bude u vybraného subjektu ověřit, zda osobní údaje pocházející ze zákonně zpracovávaných databází nejsou dále využívány za jiným účelem.

Úřad se dále zaměří na dodržování povinností odpovědných subjektů při využívání služeb „cloud computingu“. Zákazníci cloudových služeb by měli provést komplexní analýzu rizik v souvislosti s využíváním těchto služeb, včetně přeshraničního předávání osobních údajů, a to zejména do třetích zemí nezajišťujících přiměřenou úroveň ochrany. Všichni poskytovatelé cloudových služeb by měli svým zákazníkům podávat veškeré informace týkající se přenosu a umístění datových úložišť, aby zákazník mohl správně posoudit všechny výhody a nevýhody poskytované služby.

U vytipované developerské společnosti bude provedena kontrola podmínek ochrany osobních údajů v souvislosti s přípravou a realizací developerských projektů při instalaci a provozu dohledových systémů. Stranou pozornosti nezůstane zpracování osobních údajů pomocí systémů využívajících biometrické údaje při vstupu zaměstnanců do prostor, kde probíhají práce. Při zpracování citlivých údajů, kam biometrické údaje patří, je třeba dodržovat některé zvláštní právní podmínky.

V oblasti elektronických komunikací bude kontrolním záměrem prověřit, zda je technicky a organizačně zajišťována důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů, které se přenášejí prostřednictvím veřejné komunikační sítě a veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Do kontrolního plánu byl rovněž zahrnut subjekt, vůči kterému byla již dříve vedena kontrolní nebo správní řízení v oblasti zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Kontrola se zaměří na dodržování podmínek při zasílání obchodních sdělení a dále také na dodržování zákona o ochraně osobních údajů.

Celkem bude na základě kontrolního plánu pro rok 2016 provedeno 16 kontrol. Mezi další, výše neuvedené, patří například vytipovaná obec, subjekty v oblasti zdravotnictví, školství, archivnictví a spisové služby. Kontrolován bude také subjekt poskytující služby v oblasti cestovního ruchu, jejichž součástí je předávání osobních údajů do třetích zemí. Vyjma kontrol na základě kontrolního plánu provede Úřad pro ochranu osobních údajů ročně zhruba 150 incidenčních kontrol na základě obdrženého podnětu.

U příležitosti mezinárodního Dne ochrany osobních údajů vyhlašuje Úřad v rámci osvětové činnosti jubilejní X. ročník soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ Soutěž je otevřena pro jednotlivce, školy, knihovny a další.

 

PhDr. David Pavlát
vedoucí oddělení tiskového

tiskový mluvčí

 

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 28.1.2016 / 28.1.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém