Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > SIS - Schengenský informační systém

 

Tisková zpráva: K informační povinnosti spotřebitelských registrů

6. 5. 2016 - V prosinci 2015 byla poslaneckou sněmovnou přijata novela zákona o ochraně spotřebitele, která nově zavádí § 20z.
 

 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů bere tuto novelu na vědomí, ačkoli se ztotožňoval se senátním návrhem, doporučujícím, aby § 20z nebyl přijat. Novela zákona o ochraně spotřebitele mění dosavadní praxi fungování nebankovních registrů dosud založených na souhlasu klientů se zpracováním jejich osobních údajů na stav, kdy se tak bude dít bez jejich souhlasu na základě zákona.

Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že novela zákona o ochraně spotřebitele řádně neupravuje, resp. ponechává na výkladu, plnění informační povinnosti provozovatele registru vůči spotřebiteli, a to mimo jiné vzhledem ke skutečnosti, že § 20z za povolené zpracování osobních údajů upravuje rovněž tvorbu modelů, které vyhodnocují pravděpodobnost podvodného jednání, tedy nové zpracování osobních údajů, v podstatě profilování osob.

Úřad pro ochranu osobních údajů chápe potřebu poskytovatelů nebankovních spotřebitelských úvěrů vzájemně se informovat o úvěruschopnosti spotřebitelů, ze své kontrolní činnosti má však zjištění o tom, že se v nebankovních registrech vyskytují neoprávněné zápisy, o nichž se klienti dozvědí například až ve chvíli žádosti o hypotéku u banky.

Úřad upozorňuje na princip, že žádné rozhodnutí, jehož důsledkem je zásah do právních a právem chráněných zájmů kohokoliv, nelze učinit výlučně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů (§ 11 odst. 6 věta první zákona o ochraně osobních údajů). Vzhledem k uvedenému je Úřad přesvědčen, že spotřebitel má být provozovatelem registru, který je současně správcem osobních údajů, informován ve chvíli skutečného zápisu do registru. Pouhé předchozí varování o možnosti zápisu ve všeobecných obchodních podmínkách poskytovatele spotřebitelských úvěrů je nedostatečné.

Přesným nastavením povinnosti pro registry, aby bezodkladně o zápisu informovaly spotřebitele, umožňuje ochránit spotřebitele před tím, aby o něm byl vytvořen model, zpřístupněný všem subjektům sdruženým v registru, aniž by o tom sám věděl a měl možnost se bránit. Lze doplnit, že konkrétní finanční instituce nemusí klientovi zdůvodňovat příčinu neposkytnutí hypotéky. V konkrétním případě tak bylo kontrolou Úřadu zjištěno, že klientovi propadla již zaplacená finanční záloha realitnímu makléři z důvodu neposkytnutí hypotéky kvůli vedení v nebankovním registru pro marginální nedoplatek ve výši několika desítek korun.

Z tohoto důvodu se Úřad přiklání k názoru, že při schvalování návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, aktuálně projednávaném v poslanecké sněmovně, by mělo dojít ke zrušení § 20z zákona o ochraně spotřebitele tak, aby věc byla řádně upravena zákonem o spotřebitelském úvěru, kam svým obsahem patří. Úzce totiž souvisí s poskytováním spotřebitelského úvěru (zejména posouzením úvěruschopnosti spotřebitele), nikoli ochranou spotřebitele. Úřad tímto sleduje obecné požadavky, které každý zákon musí respektovat, což je určitost, přesnost a srozumitelnost pro adresáta právní úpravy.

PhDr. David Pavlát
vedoucí oddělení tiskového
tiskový mluvčí

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 6.5.2016 / 6.5.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém