Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > SIS - Schengenský informační systém

 

Tisková zpráva: Konference představila nové technologie pro překlad a tvorbu právních předpisů

9. 11. 2018 – Seminář Předpisy Evropské unie – jazyk, tvorba a implementace, který v říjnu hostil pražský Lichtenštejnský palác, se věnoval aktuálním otázkám práva Evropské unie. Představil ale také novou metodu neurálního strojového překladu právních dokumentů.
 

 
 
V prvním bloku akce bylo představeno Zastoupení Evropské komise v České republice. Vedoucí Dana Kovaříková popsala jeho činnost jako prostřednictví mezi „Bruselem“, Prahou a dalšími unijními městy. Uvedla, že jedním z jeho úkolů je zajištění návštěv jednotlivých komisařů v ČR a stručně představila jednotlivé projekty.

Druhý blok semináře se týkal překladů a právně lingvistické revize v orgánech Evropské unie. Součástí bloku byl také příspěvek na téma: Spolupráce s českými experty při překládání v EK. Tato spolupráce byla demonstrována na tzv. REACH, což je nařízení, které upravuje nakládání s vysoce nebezpečnými chemickými látkami.

Obsahově navazoval třetí blok na aktuální otázky práva EU a opravy (korrigenda) primárního práva. Podle právníka Jiřího Lenfelda je nový článek 5a metodických pokynů stěžejní. Zároveň řekl, že existuje příliš velké množství stylových příruček, což má za důsledek nejednotnost pravidel: „Na formu se příliš nedbá a text po politické shodě již prakticky nelze upravovat,“ uvedl. Tuto tezi doplnil Radovan Pekař z právní služby Rady EU pro kvalitu legislativy „Vítám článek 5a metodických pokynů. Některé členské státy lhůty moc nezajímají, ty by však měly být jednoznačné a splnitelné,“ konstatoval.

Čtvrtý blok programu se věnoval překladu a tvorbě právních předpisů. Zaměřen byl především na nové technologie, které jsou s touto oblastí spojeny. Expert Szymon Klocek představil ve své přednášce neurální strojový překlad. Tato přetlumočení jsou podle něj užitečná, nejsou však ani zdaleka perfektní. „Strojový překlad totiž není překladem ve smyslu chápání textu, ale poskytnutí nejvíce pravděpodobné statistické analýzy. Práce překladatelů je de facto nenahraditelná. Problém nové generace strojových překladů však je, že zaměňuje obecné slovo se jmény. Například veřejného ochránce práv systém nahradí jménem současné irské ombudsmanky Emily O'Reillyové,“ popsal Klocek, který hovořil i o dalších výhodách systému. „Slovník obsahuje 50 až 80 tisíc slov především proto, aby bylo možno vyjádřit vazby. Systém umí skloňovat a časovat, terminologie je ale značně nespolehlivá. Jeho největší výhoda pro překladatele tak tkví v tom, že jim ušetří práci s jádrem překladu a můžou se tak soustředit na obtížnější řešení problémů,“ upřesnil. Na závěr semináře byl pak představen systém LEOS – nový nástroj pro psaní právních předpisů, díky němuž se zlepší porovnání textů.

Seminář se uskutečnil pod patronací Úřadu vlády České republiky.
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 9.11.2018 / 9.11.2018

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém