Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > SIS - Schengenský informační systém

 

Tisková zpráva: Kontrola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

26. 8. 2015 - Kontrola byla provedena na základě Kontrolního plánu Úřadu.
 

 
 
Předmětem kontroly bylo dodržování povinností v souvislosti se zpracováním osobních údajů v dokumentační agendě dotačních titulů realizovaných MŠMT, vyhlašovaných jako Státní podpora sportu pro roky 2013 a 2014. V průběhu kontroly bylo zjištěno, že MŠMT požaduje od žádajících subjektů (spolků) doložení evidence členské základny v rozsahu: příjmení; jméno, rok, měsíc a den narození, pohlaví, sportovní klub/tělovýchovná jednota člena, adresa bydliště, výše členského příspěvku a e-mail.

Kontrolou bylo konstatováno, že za účelem ověřování správnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití dotace není nezbytné zpracovávat osobní údaje v tak širokém rozsahu. Pro naplnění stanoveného účelu je postačující zpracování osobních údajů: jméno, příjmení, výše členského příspěvku a pro případnou následnou kontrolu uvedení jednoho kontaktního spojení.

MŠMT tím, že shromažďovalo osobní údaje členů spolků, aniž by je využilo ke stanovenému účelu, porušilo ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů, neboť v rámci programu Státní podpora sportu shromažďovalo osobní údaje značného počtu subjektů údajů neodpovídající stanovenému účelu a v rozsahu, který není pro stanovený účel nezbytný.

V rámci navazujícího správního řízení bylo uloženo opatření k nápravě. Ministerstvu bylo uloženo nastavit takové kontrolní mechanismy, které nebudou při zpracování žádostí o státní dotaci vyžadovat shromažďování nadbytečných osobních údajů členů sportovních svazů.

Podrobné informace jsou k dispozici zde.

PhDr. David Pavlát
vedoucí oddělení tiskového
tiskový mluvčí


 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 26.8.2015 / 26.8.2015

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém