Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Tisková zpráva: Poskytnutí konzultace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k chystané změně školského zákona, kterou má být zaveden registr učitelů

3. 4. 2014 - Dne 27. března 2014 poskytl Úřad Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na jeho žádost konzultaci k chystané změně školského zákona, kterou má být zaveden registr učitelů.
 

 
 

Úřad obdržel informaci o záměru zřídit nový registr a dále základní informace o zamýšlených účelech registru a jeho funkčnosti.

Vzal při té příležitosti na vědomí záměr ministerstva předložit Poslanecké sněmovně návrh novely do konce června 2014, a tudíž nezpracovat věcný záměr; upozornil však, že tento postup nezbavuje ministerstvo povinnosti věnovat se aspektům ochrany osobních údajů ještě před vypracováním paragrafovaného znění novely.

 

Zástupci ministerstva byli upozorněni na povinnost stanovenou legislativními pravidly vlády vyhodnotit dopady do soukromí, které by zřízení a provoz zamýšleného registru vyvolalo. To znamená, že ministerstvo je povinno popsat a vyhodnotit možné varianty registru, zejména:

- variantu decentralizovanou, která je  spojena se zpřístupněním souhrnných dat ze škol; ministerstvu by to umožňovalo pravidelně získávat aktuální statistické přehledy,

- variantu centralizovaného celostátního registru uchovávajícího údaje o učitelích a jiných pedagogických pracovnících, která by umožnila pracovat s daty sledujícími celou pracovní kariéru učitelů.

Pro variantu, zahrnující centrální shromažďování a uchovávání osobních údajů z informačních systémů škol, která znamená zvýšený zásah do soukromí, je tudíž třeba vypracovat pečlivé odůvodnění potřebnosti registru pro účel plánování (personálního zabezpečení) školství.

 

Úřad dále upozornil také na nutnost řešit související otázky, jako např. vhodné napojení na systémy e-Governmentu (základní registry) a dopad záměru ministerstva na školy a jiná školská zařízení. Přitom poukázal na povinnosti ministerstva metodicky usměrňovat postupy v oblasti školského ICT:  školám mají být k dispozici konkrétní technologie splňující požadavky zpracování a ochrany osobních údajů. Proto Úřad mj. doporučil definovat standardy předávání dat tak, aby údaje bylo možné získávat bez zvýšené administrativní zátěže.PhDr. Hana Štěpánková
ředitelka tiskového odboru,
tisková mluvčí

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 3.4.2014 / 3.4.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém