Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > SIS - Schengenský informační systém

 

Tisková zpráva: Uložení pokut za nevyžádaná obchodní sdělení společnostem eMarketing CZ s.r.o. a Traffic7 s.r.o.

10. 3. 2015 - Úřad pro ochranu osobních údajů uložil pokutu 1.500.000 Kč společnosti eMarketing CZ s.r.o. za šíření nevyžádaných obchodních sdělení.
 

 
 

Uvedená společnost rozesílala opakovaně, po dobu déle než jednoho roku obchodní sdělení (pokuta byla uložena za rozeslání více než 300 nevyžádaných obchodních sdělení) v rozporu se zákonem o některých službách informační společnosti. Společnost neprokázala, že adresáti rozesílaných sdělení poskytli souhlas s jejich zasíláním, ani nebylo prokázáno, že jde o zákazníky společnosti. Při stanovení výše sankce bylo přihlédnuto mj. k tomu, že si musela být s ohledem na předchozí kontrolu a vedené správní řízení vědoma, že její postup je nezákonný. Rozklad proti rozhodnutí společnost nepodala, a rozhodnutí o uložení pokuty je tak pravomocné.

Dále Úřad uložil za šíření nevyžádaných obchodních sdělení pokutu 1.900.000 Kč společnosti Traffic7 s.r.o. Tato společnost rozesílala opakovaně v roce 2013 a 2014 velké množství nevyžádaných obchodních sdělení (pokuta byla uložena za rozeslání více než 500 nevyžádaných obchodních sdělení). Při stanovení výše sankce bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že pro adresáty byla obchodní sdělení vysoce obtěžující (někteří adresáti obdrželi od této společnosti několik desítek obchodních sdělení, v některých případech bylo zasláno na jednu adresu elektronické pošty několik obchodních sdělení denně nebo bylo stejné obchodní sdělení zasláno opakovaně během několika dnů). I toto rozhodnutí je pravomocné.

PhDr. David Pavlát
ředitel tiskového odboru,
tiskový mluvčí

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 10.3.2015 / 10.3.2015

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém