Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > SIS - Schengenský informační systém

 

Tisková zpráva: ÚOOÚ k návrhu zákona o zpracování osobních údajů

1. 9. 2017 - Ministerstvo vnitra zveřejnilo v druhé polovině srpna návrh zákona o zpracování osobních údajů (ZZOÚ) a návrh doprovodného zákona. Ty mají nahradit stávající zákon o ochraně osobních údajů.
 

 
 

Ministerstvo vnitra zveřejnilo v druhé polovině srpna návrh zákona o zpracování osobních údajů (ZZOÚ) a návrh doprovodného zákona. Ty mají nahradit stávající zákon o ochraně osobních údajů.

Důvodem předložení návrhů, na jejichž přípravě se podílel i ÚOOÚ, je implementace nového regulačního rámce ochrany osobních údajů. Konkrétně se jedná o:

1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR),

2. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (JHAD)

3. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016, o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (PNRD).

Připomínková místa, ale také veřejnost, mají možnost zaslat ministerstvu vnitra své náměty do 15. září 2017. Výsledný text návrhu zákona bude po vyhodnocení předán vládě. Ta jej po vyjádření svých poradních orgánů projedná a předloží Poslanecké sněmovně.

Nový zákon není pouhou novelou. Nazývá se „o zpracování osobních údajů“, aby se na první pohled odlišil od stávajícího zákona o ochraně osobních údajů, který má nahradit.

Hlava II (§§ 3–15) stanoví některé obecné odchylky od GDPR pro unijní zpracování osobních údajů.

Hlava III (§§ 16–34) je transpozicí JHAD pro smíšená zpracování osobních údajů – trestněprávní.

Ustanovení § 16 odst. 1 ZZOÚ tato zpracování vymezuje jako „předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech“. Pokud by ČR netransponovala JHAD, tj. nepřevzala prakticky doslova všechny právní normy JHAD, porušila by tím své povinnosti vůči EU.

Hlava IV (§§ 35–44) se týká neunijních zpracování osobních údajů. Je převzetím stávajícího zákona o ochraně osobních údajů a omezení těchto právních norem na zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky.

Konečně hlava V (§§ 45–58) se týká ÚOOÚ, neboť je věcí národní suverenity, jakým způsobem si členský stát EU ustaví své úřady.

Ve vztahu k hlavě VI (59–63), tj. sankcím, je třeba upozornit na to, že přestupky za porušení norem unijního zpracování osobních údajů stanoví přímo GDPR a že § 61 ZZOÚ je pouze zvláštností české legislativní techniky.“

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 1.9.2017 / 1.9.2017

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém