Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Tisková zpráva: ÚOOÚ ke konzultacím návrhů zákonů v lednu 2020

19. 2. 2020 - ÚOOÚ podává souhrnnou zprávu ke třem nejvýznamnějším návrhům zákonů z hlediska ochrany osobních údajů, které s ním byly konzultovány v lednu tohoto roku.
 

 
 
1. Úřad upozornil ministerstvo průmyslu a obchodu na nutnost adaptace sektoru elektronických komunikací na GDPR, která dosud chyběla, a uplatnil k tomu řadu připomínek v návrhu novely zákona o elektronických komunikacích. Jeho cílem je zejména transpozice směrnice, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (CELEX 32018L1972), kde má 326 bodů jen preambule a který nahrazuje hned čtyři směrnice: o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení, o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací, o společném předpisovém rámci pro sítě a služby a o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací.

Připomínky ÚOOÚ se týkaly účastnických seznamů, kde se Úřad dlouhodobě snaží zasadit o jejich co nejširší definici, aby tak bylo zabráněno obcházení zákona a uživatelé telefonních čísel byli co nejvíce chráněni. Dalším cílem připomínek bylo zpřehlednění systému přestupků. ÚOOÚ také poukázal na nedostatečnou úpravu cookies a navrhl sjednocení pravidel pro jejich použití s ostatními státy EU.

2. Druhým významným návrhem byla změna trestního zákoníku, kterou prosazuje ministerstvo spravedlnosti, a kterou se zejména potírají podvody v oblasti bezhotovostních platebních prostředků. ÚOOÚ upozornil na absenci skutkové podstaty zvláště trestuhodného soukromoprávního zneužití osobních údajů jako je zneužívání databáze lidí na internetu nebo podvody zprostředkovatelů dodávek elektřiny. Páchání veřejnoprávních deliktů na internetu roste, a přitom se jedná o činy, na které prostředky správního práva nestačí.

3. Posledním byl návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Ministerstvo kultury požádalo ÚOOÚ o vyjádření. Návrh stanoví odpovědnost provozovatelů za obsah a zahrnuje mimo jiné zvláštní ochranu nezletilců. Úřad ministerstvo však upozornil na nutnost, aby se na tuto oblast vztahovala univerzální ochrana osobních údajů.
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 19.2.2020 / 19.2.2020

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém