Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Tisková zpráva: ÚOOÚ ke sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

2. 11. 2017 - Úřad pro ochranu osobních údajů uplatnil několik zásadních připomínek k návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, který do mezirezortního připomínkového řízení předložil Český statistický úřad (ČSÚ).
 

 
 

Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 bude muset vycházet z GDPR (Obecné nařízení), které nabývá účinnosti 25. května 2018. Součástí návrhu zákona proto bude muset být podrobné zhodnocení dopadů na ochranu osobních údajů v souladu s GDPR.

Připomínky ÚOOÚ se proto týkaly doplnění cílů sčítání, (zejména s ohledem na chystané malé - každoroční sčítání a požadovaný trvalý registr sčítání v návaznosti na záměr Eurostatu, aby členské státy Evropské unie po roce 2021 realizovaly dodatečná menší sčítání v jednoletých intervalech a využívaly tak data z předchozích sčítání),  nového  informační systému veřejné správy, (jehož základem by měl být zákon o státní statistické službě a všechny nezlikvidované osobní údaje po SLDB 2021 by se do něj měly přesunout) a stanovení doby uchovávání osobních údajů. Ostatní připomínky se týkaly bližší konkretizace jednotlivých osobních údajů požadovaných od respondenta v rámci sčítání či specifikace zdroje dat u osobních údajů získávaných z registrů (tzv. administrativních zdrojů dat).


Záměrem ČSÚ je při sčítání v roce 2021 co nejvíce využívat existující administrativní zdroje tak, aby zátěž respondenta byla co nejmenší. Počet otázek, na které bude odpovídat samotný respondent, je tak výrazně zredukován. V první fázi sčítání proběhne sběr dat pouze on-line.

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 2.11.2017 / 2.11.2017

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém